Građani sve više prijavljuju korupciju

U Tužilaštvu Brčko distrikta BiH u prošloj godini je ukupno u radu bilo 33 predmeta protiv 45 osoba iz oblasti korupcije. Riješeno je 15 predmeta protiv 17 osoba, a neriješeno 18 predmeta protiv 28 osoba.
Iz oblasti privrednog kriminala u radu je bio 31 predmet protiv 32 osobe.

Riješeno je deset predmeta protiv deset osoba, a neriješen je ostao 21 predmet protiv 22 osobe. Iz oblasti korupcije u 2016. bilo je ukupno optuženja u 33 predmeta protiv 45 osoba, presuđenih predmeta je bilo 14 protiv 16 osoba, dok je obustavljen postupak u jednom predmetu.

Iz oblasti privrednog kriminala bilo je ukupno optuženja u 31 predmetu protiv 32 osobe, dok je presuda izrečeno u deset predmeta protiv deset osoba. Iz ove oblasti nije obustavljen nijedan predmet.

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/gradani-sve-vise-prijavljuju-korupciju/205822

Pin It