Žrtve logora dobit će novčane naknade i besplatno liječenje

Osobe koje su tijekom rata bile zarobljene, fizički zlostavljane ili su na neki drugi način bile žrtve torture mogle bi do kraja godine biti zaštićene zakonom koji predviđa isplatu neke vrste reparacije u skladu s ekonomskom moći države ili pravo na besplatni liječnički tretman.

Rezultat je to brojnih pritisaka koje su na vlasti u BiH proteklih nekoliko godina izvršile, prije svih, udruge logoraša u BiH.
 Prema procjeni, u BiH je trenutačno oko 200.000 žrtava i njihovih obitelji koje godinama čekaju da im BiH prizna prava. Zakon o pravima žrtava torture BiH mora donijeti kao članica UN-a čija jedna od rezolucija predviđa da se tu skupinu ljudi i njezina prava mora zaštiti.
Prije nekoliko mjeseci Udruga građana “Vive žene”, Savez logoraša u BiH, Udruga zatočenih – Udruženje logoraša Brčko Distrikta, Savez udruga logoraša TŽ-a i Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata SBŽ-a pokrenuli su projekt “Zajedno protiv torture u BiH – Mreža” koji je uključivao i potpisivanja online ankete. Vijeće ministara BiH dostavilo je zastupniku u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Mirsadu Mešiću odgovor u kojem se napominje kako, prema konvencijama UN-a, vlast u BiH mora donijeti zakon koji regulira tu problematiku. Formirana je radna skupina za izradu zakona, konzultiralo se i s udrugama logoraša, pravnim stručnjacima…
 Još prije tri godine prihvaćen i prijedlog za formiranje fonda za reparaciju žrtava torture koji bi se punio sredstvima institucija entiteta BiH i međunarodnih organizacija EU. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH također se zalaže za ostvarivanje prava svih žrtava torture i naglašava posebnu važnost potrebe da se žrtvama torture pruže pomoć i potpora te da dobiju primjerenu zaštitu i odštetu.
Kolika će ta odšteta i kakva zapravo biti, još nije poznato. Zakon o pravima žrtava torture u BiH mora se donijeti sukladno danim preporukama UN-ova Odbora protiv torture, ali i Europske komisije koja je u svojim godišnjim izvješćima spominjala tu problematiku, a Ministarstvo je u programu rada Vijeća ministara BiH za 2016. godinu predvidjelo izradu zakona o pravima žrtava torture u BiH.

 

http://direkt.ba/zrtve-logora-dobit-ce-novcane-naknade-besplatno-lijecenje/

Pin It