Entiteti nisu države i postoje samo na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine

BiH kao jedinstvena i suverena država se sastoji od dva entiteta, koji nemaju pravo na otcjepljenje, navodi Upravni odbor Vijeća za provedbu mira.

Upravni odbor PIC-a apelira na sve političke aktere da se okrenu napretku BiH na provedbi ključnih reformi Fena/OHR

U svjetlu nedavnih zbivanja u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, osim Ruske Federacije koja se ne slaže sa izjavom, još jednom izražava svoju bezrezervnu podršku radu Ustavnog suda BiH i svih njegovih sudija.

"Odluke Suda su konačne i obavezujuće, a nadležni organi su ih obavezni provoditi. Ustavni sud BiH predstavlja temelj na kojem je izgrađen ustavni okvir BiH i predstavlja osnovni stub vladavine prava i demokratije u BiH. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ostaje posvećen potpuno funkcionalnim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH, koje su u stanju odgovoriti na potrebe građana ove zemlje i ispoštovati njene međunarodne obaveze. Blokade državnih institucija, kao i ultimatumi upućeni zvaničnicima na državnom nivou, su neprihvatljivi", navodi UO PIC-a, prenosi Anadolija.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira naglašava da zvanični pojam "međuentitetska linija razgraničenja" ni na koji način ne predstavlja državnu granicu niti podrazumijeva državnost Republike Srpske, entiteta stvorenog Dejtonskim mirovnim sporazumom u okviru države BiH.

Entiteti postoje na osnovu Ustava BiH

"Upravni odbor Vijeća za provedbu mira još jednom potvrđuje opredijeljenost za poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i teritorijalnog integriteta i temeljne strukture BiH kao jedinstvene, suverene države koja se sastoji od dva entiteta. Entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH te pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH. Sve strane su obavezne da se u cijelosti pridržavaju Općeg okvirnog sporazuma za mir, kao i svih njegovih aneksa i odluka visokog predstavnika", stav je UO PIC-a.

Također se apelira na sve političke aktere da se okrenu napretku BiH na provedbi ključnih reformi u oblasti demokratije i funkcionalnosti države, vladavine prava, temeljnih prava i reforme javne uprave, na njenom putu ka priključenju Evropskoj uniji. Političke ciljeve treba ostvarivati kroz angažman u dijalogu zasnovanom na zajedničkim interesima.

Dodaje se i da PIC ostaje opredijeljen za dobrobit svih građana BiH, koji zaslužuju da žive u stabilnoj, sigurnoj i prosperitetnoj državi.

 

Izvor: Agencije

 

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email