Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Bosanski muslimani imaju središnju, vertikalnu, hijerarhijski nadređenu ali i naslijeđenu instituciju Islamsku zajednicu; instituciju iz 19. stoljeća koju je osmislila, napravila i inaugurirala okupatorska Austro-Ugarska nakon što se osmanska Turska spašavajući od sultanata šta se još spasiti može povukla iz najvećeg dijela Europe prepuštajući bosanske, srbijanske, bugarske, mađarske, albanske, grčke i sve ostale muslimane u bivšim europskim provincijama na milost novim okupatorima i vladarima.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email