Print Friendly, PDF & Email

Ništa od svega onoga što je cijeli svijet apelirao se nije ostvarilo u Bosni i Hercegovini tokom trajanja pandemije korona virusa. To prije svega mislim na solidarnost i jedinstvo među ljudima. Iako se rukovodioci busaju da su se herojski nosili sa pandemijom, koristeći se potpuno ratnom terminologijom pri ocjenjivanju svojih podviga, na narod uopće nisu ostavili takav dojam. Naprotiv, ključni igrači u ovoj krizi potpuno su razočarali svojim odnosom prema građanima. To što, hvala Bogu, nemamo katastrofalne rezultate u smislu broja umrlih i zaraženih, nikako se ne može ocijeniti efektnošću i ažurnošću same vlasti. Stoga ljudi šućuraju da su nas opet „vile pronosale“ kao i u ratu.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Tokom jučerašnjeg dana, od stupanja na snagu nove naredbe, izdata su 152 rješenja o izolaciji, te 202 rješenja za vozače, šest rješenja za pogranične i 24 za prekogranične radnike.

Direktor Uprave Anis Ajdinović rekao je da su u protekla 24 časa Republičkoj upravi Civilne zaštite upućeni spiskovi sa podacima za 108 lica, kao i spisak za sedam lica sa prebivalištem na području Brčko distrikta koji su u BiH ušli na graničnim prlazima na području FBiH.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email