Print Friendly, PDF & Email

Nalazi eksperata ukazuju na niz duboko zabrinjavajućih nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini, naveo je u izvještaju nezavisni pravni ekspert Evropske unije Reinhard Priebe, kojeg je predstavio Evropskoj komisiji, državama članicama EU-a i vlastima Bosne i Hercegovine.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email