Na današnjoj sjednici Vlada Brčko Distrikta je, između ostalih tačaka, raspravljala i o smjernicama za izradu i donošenje Pravilnika o metodama, načinu i davanju saglasnosti za obavljanje alternativne medicine. Donošenje pravilnika proizilazi iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti a bio bi to prvi normativni akt kojim bi se uredila ova oblast u Brčko Distriktu.

Opširnije...

Kako nezvanično saznajemo, brčanska skupštinska većina ovih dana je zaokupljena izradom i usaglašavanjem novog Zakona o platama i naknadama u organima uprave Brčko Distrikta. Cilj političkih stranaka je da se na vrijeme donese zakon kako bi nove plate državnih službenika i namještenika  ušle u prijedlog budžeta za 2019.godinu.

Opširnije...

U bosanskohercegovačkim udžbenicima koji dotiču teme naših identiteta naći ćete već sve odgovore o tome ko smo, šta smo, ko i šta smo bili i gdje treba da idemo. Naravno, jer “palanka” ima odgovor na sva pitanja.

Opširnije...

Gledajući emisiju na FACE-u u kojoj Hadžifejzović predstavlja bosanske poslovne ljude u Americi, mogli smo vidjeti i razgovor sa našim Brčakom Ibrahimom Vajzovićem prije rata uspješnim brčanskim menadžerom, a sada u Sent Louisu još uspješnijim biznismenom i univerzitetskim profesorom. Gledajući takve stvari, ne možemo a da se ne zapitamo, koliko je takvih naših ljudi otišlo i koliko smo uspješnih ljudi izgubili, a koga smo dobili u Brčkom umjesto njih.

Opširnije...