Nedavno smo se uvjerili da je u zakonodavnoj vlasti Brčko Distrikta sve moguće, pa tako i da usvoji i službeno objavi izmjenu zakona koji ne postoji??? Naime, svojevremeno je donošenjem i usvajanjem Zakona o podsticaju u privredi Brčko Distrikta BiH stavljen van snage Zakon o podsticaju privrednog razvoja u Brčko Distriktu BiH. No,  to što Zakon o podsticaju privrednog razvoja više ne postoji u Brčko Distriktu BiH nije smetalo pojedinim poslanicima iz vladajuće većine da predlože i izglasaju zakon o izmjenama ovog zakona, dakle zakona koji ne postoji.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

I ptice na granama znaju da je termin politika nepoznata riječ za dešavanja u malom gradu na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Grad imena Brčko sa nadimkom Distrikt, prezimena Bosna i Hercegovina, od oca Tvrtka Kotromanića i majke Katarine Kosače, već godinama prikazuje sve osim profesionalne politike. Ustvari, politika u Brčkom više asocira na trgovinu ili hajmo reći na lokalnu berzu na kojoj nemamo njujorški Wall street već BUVLJU PIJACU, u narodu poznatu pod nazivom Skupština Brčko distrikta BiH.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

   Ovih dana ponovo smo  svjedoci novih političkih rariteta i noviteta koje ne možete nigdje drugdje vidjeti osim u Distriktu, ovaj put u vidu inicijative predsjednika Skupštine Eseda Kadrića za pokretanjem postupka utvrđivanja povrede Kodeksa ponašanja zastupnika Admira Nukovića zbog njegovog izostajanja sa sjednica Skupštine.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email