Sramotno: JP Putevi izdaje građanima opomene pred tužbu za plaćanje nestatutarne i nezakonite doplatne karte

 Čitalac našeg portala koji je želio ostati anoniman, dostavio nam je opomenu pred tužbu za plaćanje doplatne karte, a koja mu je prije nekoliko dana zajedno sa izvodom iz poslovnih knjiga dostavljena od strane JP „Putevi Brčko“ d.o.o. U nastavku ćemo se osvrnuti na ovaj novi brčanski apsurd.

      I ptice na brčanskim granama znaju da je Presudom Apelacionog suda Brčko distrikta BiH doplatna karta proglašena nezakonitom i nestatutarnom. No, očigledno to ne sprečava pomenuto javno preduzeće da na jedan sramotan i bezobrazan način pokuša naplatiti ranije izdate neplaćene doplatne karte. Čini se da su pojmovi savjesnosti i poštenja ovom javnom preduzeću nepoznati i da je želja za profitom jača od svega. Da se prisjetimo, čuvena doplatna karta je Presudom Apelacionog suda proglašena nestatutarnom i nezakonitom po sljedećim osnovima: suprotnosti sa Statutom Distrikta jer kao finansijska sankcija nije propisana zakonom niti je zakonom propisana kao ovlaštenje pomenutog javnog preduzeća kako bi je isto izdavalo; suprotnosti sa Zakonom o obligacionim odnosima jer predstavlja ugovornu kaznu koja se ne može ugovarati na novčana potraživanja; suprotnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima koji propisuje da se za komunalnu uslugu plaća cijena u vrijednosti pružene komunalne usluge (i nikakva dodatna cijena ili kazna).

     Kada je doplatna karta „pala“ na Sudu, pretpostavljamo da je JP „Putevi Brčko“ strepilo od potencijalnih tužbi za sticanje bez osnova. Naime, građani koji su platili doplatne karte imaju osnov u članovima 210., 211. i 214. Zakona o obligacionim odnosima tražiti povrat plaćene karte uz zakonsku zateznu kamatu. To iz razloga što je Presudom Apelacionog suda nestala odredba podzakonskog akta javnog preduzeća koja je propisivala naplatu doplatne karte, a samim time je nestao i pravni osnov po kome je doplatna karta naplaćivana. Tako je Presudom Suda, sve što je javno preduzeće steklo naplatom doplatne karte, postalo stečeno pravnim osnovom koji je naknadno otpao, a što daje pravo onome ko je doplatnu kartu platio, da pod zakonskim uslovima iz gore navedenih članova traži povrat plaćenog.

     No, brčanski društveni fenomeni su već odavno „krasan“ primjer apsurda kojima bi pozavidio i Samuel Beckett. Tako je i u ovom slučaju. Pa pobogu, umjesto da građani Brčkog opomenama pred tužbu traže od JP „Putevi Brčko“ povrat novčanih sredstava uplaćenih na ime nestatutarne i nezakonite doplatne karte, kod nas u Brčkom javno preduzeće i dalje pokušava naplatiti nestatutarnu i nezakonitu doplatnu kartu. Apsurd nad apsurdima.

    Da bi stvar bila gora, u opomeni pred tužbu koju prilažemo ovom tekstu javno preduzeće napominje građaninu da bi trebao platiti nestatutarnu i nezakonitu doplatnu kartu kako bi izbjegao tužbu, sudski proces, zatezne kamate i dodatne troškove. Ne mogu si pomoći, a da ne napišem: AHAHAHAHAHAHA!!!

     Pored toga, u opomeni pred tužbu JP „Putevi Brčko“ se poziva na član 4. izmjena i dopuna Zakona o komunalnim djelatnostima koji je objavljen u Službenom glasniku BD BiH, broj: 9/13. Ovaj član 4. je zapravo član izmjena i dopuna kojim je mijenjan član 162. Zakona o komunalnim djelatnostima. Međutim, član 162. nijednom riječju ne pominje doplatnu kartu (što je utvrđeno i Presudom Apelacionog suda) te se samo radi o još jednom triku pomenutog javnog preduzeća i dovođenja u zabludu građana, a kako bi bezobrazlukom barem pokušali naplatili neosnovana potraživanja.

     JP „Putevi Brčko“ je itekako svjesno da nema nikakav osnov za vođenje sudskog spora te da bi u slučaju spora isti zasigurno izgubili i nadoknađivali troškove suprotnoj strani. Ovo javno preduzeće zapravo i ne želi sudski spor nego želi da zaplaši građane da će „k'o fol“ u slučaju spora, građani platiti i dodatne troškove te da im je stoga bolje da plate u roku od osam dana kako bi izbjegli te dodatne troškove i sudski proces. Na taj način se perfidno i bezobrazno od građana Distrikta pokušava naplatiti nešto za šta je JP „Putevi Brčko“ svjesno da više nema nikakav pravni osnov. Krajnji, totalni, apsolutni bezobrazluk i sramota!

    Stoga, dragi građani Distrikta ovom javnom preduzeću ne plaćajte ništa na ime doplatnih karata, a ovakvim i sličnim opomenama pred tužbu samo recite: Bujrum, tužite!  U eventualnom postupku pred sudom samo se pozivajte na Presudu Apelacionog suda, činjenicu da odredbe o doplatnima kartama više ne postoje i sljedeće zakonske odredbe:

a) Član 270. stavovi (1) i (3) Zakona o obligacionim odnosima iz koga proizilazi da je doplatna karta ugovorna kazna i da se ne može ugovoriti na novčane obaveze;

b) Član 9. Zakona o komunalnim djelatnostima koji navodi da se za komunalnu uslugu plaća isključivo cijena usluge (a ne dodatne kazne i doplatne karte) ;

c) Član 13. stav 7 Statuta Distrikta – koji navodi da se svi novčani nameti moraju propisati zakonom, a doplatna karta nikada nije ni bila propisana zakonom;

d) Član 40. stav 1  Zakona o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko distrikta BiH koji navodi da se pravni akti koji su proglašeni nestatutarnima ne mogu primijeniti na odnose nastale prije proglašenja nestatutarnosti ako do tada nisu pravsnažno riješeni.

      Ako vam je sve ovo prekomplikovano, slobodno angažujte advokata jer ćete zasigurno dobiti na sudu i sve vaše troškove će u konačnici snositi ovo javno preduzeće.

      Što se tiče JP „Putevi Brčko“, toplo preporučujemo da se upoznaju sa pojmovima dovođenja u zabludu i sticanja bez osnova te da prekinu ove vrste perfidnih, bezobraznih i sramotnih aktivnosti.

 

 Z.K.G.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email