Zapošljavanje u Distriktu: Nacionalno, stranačko i privatno

Nedavno smo bili u prilici da čujemo sekretara Sindikata, organizacije koja predstavlja radnike u Distriktu, kako javno podržava inicijativu gradonačelnika kojom je promijenjen Pravilnik o zapošljavanju te se sada dodaju dodatna dva boda kandidatima lošeg socijalnog stanja. Sindikat ovo podržava iz razloga što se na ovaj način sprečava nepotizam. Kakvog li apsurda i zaključka.

   Kada čovjek sve ovo sluša, neminovno se mora zapitati ko je ovdje lud a ko zbunjen i da li u Distriktu iko može ostati normalan. I Gradonačelnik i sekretar Sindikata su jako dugo u javnom i političkom životu Distrikta da ne bi znali kako se provodi zapošljavanje u javnom sektoru Distrikta. Ako su na trenutak to zaboravili, da ih javno podsjetimo.

   Prvo se sva radna mjesta, kao i ostala javna dobra Distrikta, tretiraju kao politički plijen stranaka na vlasti. Shodno tome, kod novog zapošljavanja radna mjesta se prvo nacionalno podijele. Osim nacionalne, ostala struktura stanovništva nije bitna. Nova radna mjesta se dijele  na tri konstitutivna naroda, Srbe, Hrvate i Bošnjake.  Za Ostale Ništa.

   Zatim se pripadajuća nacionalna kvota dijeli unutar vladajućih stranaka kojima je, ne zna se po kom kriteriju, dodjeljuje nadležnost da predstavljaju konstitutivne narode. Kada se izvrši podjela unutar stranaka na vlasti, onda nekolicina stranačkih „genijalčina“ odlučuje ko će biti zaposlen. Ta lična samovolja  pojedinaca i grupa je osnovni i isključivi kriterij procjene nečijih profesionalnih sposobnosti i socijalnog statusa. Sve ostalo je maska. Strašno.

    Ako su Gradonačelnik i predsjednik Sindikata i dalje nepovjerljivi onda bi bilo dobro da nadležni organi snime sastanke vladajuće većine na kojima se dijele radna mjesta, kao i ostala javna dobra. Nakon toga bi bilo dobro da se snime sastanci vladajućih stranaka koje predstavljaju konstitutivne narode gdje se vrši stanačka raspodjela novih radnih mjesta.

   Svi mi to dobro znamo, a pravimo se kao da toga nema. Predlažemo poboljšanje Pravilnika o zapošljavanju, javno hvalimo poboljšanja jer eto tako neće biti ni nepotizma, ni kriminala ni korupcije u Distriktu. Šta reći, nego strašno. A još je strašnije da smo kolektivno na to pristali.

 

E.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email