Brčanska simulacija: Lažna zvanja i titule brčanskih doktora

Poznati francuski teoretičar kulture Ž. Bodrijar (Baudrillard) definirao je suvremenu stvarnost kao „simulakrum“. Istinska realnost je zamijenjena lažnim supstitutima, (lažnim diplomama, titulama, zvanjima) pa umjesto stvarnih doktora, profesora, političara, majstora… imamo simulirane doktore, profesore, političare, majstore…, imamo simulaciju stvarnog života.

Brčanska „stvarnost“ potvrđuje Bodrijarovu teoriju.

   Najbolji primjer su akademske titule. Sa "tržištem" diploma dobili smo simulirane diplomce raznih provenijencija. Situacija nije bolja ni u drugim oblastima. Već odavno se „govorka“ da u Brčkom imamo mnogo doktora (ljekara) koji simuliraju (lažiraju) svoja zvanja. To je i zvanično obznanjeno pismom direktora JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko Distrikta BiH dr. Nihada Šibonjića.

   U pismu dr. Šibonjić upozorava brčanske doktore da se lažno ne predstavljaju. On navodi da postoji saznanje da se pojedini zaposlenici JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko Distrikta BiH u svome predstavljanju, odnosno korištenju pečata upotrebljavaju titule koje ne posjeduju.

    Ovo je samo dodatni argument da živimo u svijetu brčanskog simulakruma u kojem su simulacija, laž i prevara postali istinska stvarnost.

 

E.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email