1.mart, Dan neovisnosti BiH; U Brčko Distriktu BiH ni države ni neovisnosti

   Mada je formalno-pravno 1. mart, Dan neovisnosti BiH državni praznik, pa samim tim,  temeljem člana 1.4 Statuta Distrikta, i praznik Brčko Distrikta BiH, zvanično i praktično ovaj praznik se ne proslavlja u Brčko Distriktu.

   Umjesto proslave državnog praznika dobili smo surogat obilježavanja: masovne stranačke čestitke, patriotske parole i akademiju nevladine organizacije sa gostujućim predavačem i etno-nacionalnim kulturnim sadržajem. Loša zamjena za praznik državne neovisnosti. U Brčkom ni traga od države i neovisnosti.

   No, treba znati da država, neovisnost, kao i sloboda i druge suštinske vrijednosti, nisu novčanice koje se mogu dati ili pokloniti. Za njih se svako onaj ko drži do ovih vrijednosti mora izboriti.

    Očigledno da u Brčko Distriktu BiH ne postoje političke snage koje su spremne politički se boriti za takve vrijednosti. Ništa bolja situacija nije ni sa građanima i civilnim društvom, ako tako nešto u Brčkom i postoji.

   Ovdje se ne radi o lažnoj dilemi koja se pokušala servirati na posljednjem skupštinskom zasjedanju da je proslava ovoga državnog praznika u Distriktu moguća samo ako se izglasa u Skupštini Distrikta. O ovoj stvari se ne odlučuje na nivou Distrikta. Distrikt nije država. Država i njeni zakoni, kao i R Srpska, Federacija BiH i Brčko Distrikt BiH proizlaze iz Daytonskog mirovnog sporazuma. A on je još uvijek temeljna pravna činjenica BiH.

    Prema Statuta Distrikta (1.4) državni zakoni ili zakoni BiH se direktno primjenjuju u Brčko Distriktu. Dan neovisnosti BiH, 1. mart, je državni praznik temeljem državnog zakona. Za njegovu primjenu ne traži se suglasnost skupštinske većine u Distriktu. On se direktno primjenjuje, a zakoni Distrikta se usklađuju sa državnim zakonima po sili Ustava i Statuta a ne na osnovu lokalne političke volje. Za one koji ne provode državne zakone treba da slijede sankcije.

    Ali da ne dužimo, nego da ponovimo ono bitno. Državni praznik (država, neovisnost, sloboda) nije novčanica i ne može se dati ili pokloniti građanima i političarima Brčko Distrikta. Oni se za njega moraju izboriti. Stoga, makar se sa njima i ne slagali, valja nam poštovati one koji su spremni boriti se i izboriti za svoje državne praznike.

 

O.P.L.

 

Veza sa:

Nema nejasnoća. 1.mart, Dan neovisnosti BiH je državni praznik i praznik Brčko Distrikta BiH; Osim???

Pin It
Print Friendly, PDF & Email