KONTROLA NAD NEVLADINIM SEKTOROM: Koliko ti meni glasova, toliko ja tebi para

Vlada Brčko distrikta BiH je usvojila smjernice za izmjenu i dopunu Zakona o udruženjima i fondacijama što bi za krajnji cilj imalo uvođenje više reda u dodijeli grantova ti organizacijama.

Također će se izmjenama Zakona o udruženjima i fondacijama pružiti mogućnost tim tijelima da imaju organ za zastupanje, da sami mogu odlučivati o svom statutu, da li će imati upravni odbor, te da neće trpiti kaznu ako se ne upišu u registar udruženja koji će biti na dobrovoljnoj osnovi.

„Nakon usvajanja zakona slijedi i donošenje odluke o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata koji se finansiraju od strane Vlade Brčko Distrikta. Cilj ove odluke je uređivanje oblasti planiranja i dodijele grantova koja do sada nije bila uređena niti sa jednom odlukom.

Svrha donošenja ove odluke da se kroz javni poziv nevladina udruženja i fondacije boduju kroz određene kriterijume a u skladu sa akcionim planovima i strategijama u Vladi i da se kroz određene oblasti ti programi i projekti boduju na jedan kvalitetniji način kako bi naša zajednica dobila programe i projekte koji će doprinijeti u  onom dijelu u kojem Vlada nema svojih ingerencija.

U budžetu Brčko Distrikta za 2018-u godinu za ove namjene, tačnije za grantove i subvencije planira se izdvojiti 34,38 posto od ukupnog budžeta. Preko 600 raznih udruženja i fondacija redovno koriste ovu budžetsku stavku koja poreske obveznike košta na desetine miliona maraka svake godine.

Površnim čitanjem datih informacija zaista se može zaključiti da se iza ove odluke nalazi dobra namjera Vlade da se uvede više reda u dodijeli grantova nevladinim organizacijama. Međutim, dobrim poznavaocima prilika u gradu na Savi stvari izgledaju sasvim drugačije.

Ako se donesu zakoni koji će regulisati ovu oblast u ovom obliku,Vlada će imati punu kontrolu nad nevladinim sektorom i u potpunosti će imati odriješene ruke kada se bude odlučivalo kome i koliko će se dodijeliti novčana sredstva i za koje projekte i namjene. Kada pomnožite koliko se članova nalazi u preko 600 udruženja sa brojem glasača jasno se može doći do zaključka šta će ovaj novi zakon „regulisati“.

„Koliko ti meni glasova - toliko ja tebi para“ je rečenica koja će uskoro u Brčko Distriktu BiH konačno imati i svoju zakonsku podlogu i zaštitu.

 

E.R.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email