Povećanje cijene usluga vodosnabdijevanja: Skupština dala zeleno svjetlo

Zastupnici brčanskog Parlamenta su prihvatili prijedlog JP “Komunalno” Brčko o promjeni fiksne cijene koštanja usluge vodosnabdijevanja. To znači da se mjesečni račun uvećava za 2,5 marke po osnovu «baždarenja vodomjera».

Za sada je odloženo izjašnjavanje parlamentaraca o zahtjevu za  uvećanje cijene odvoza smeća koja bi, na mjesečnom nivou, sa dosadašnjih 6,60 bila uvećana na 8,5 maraka, zbog potrebe dodatnog usaglašavanja vladajuće većine.

Istodobno je usvojen i Zaključak po kome je naloženo Vladi Distrikta da za socijalno najugroženije kategorije stanovništva osigura subvencije ovih troškova, po principu subvencioniranja  plaćanja električne energije.

Parlament je, nakon duže rasprave, prihvatio i Plan rada JP “Komunalno” u kojem je osnovni akcenat stavljen na sređivanje, kako je navedeno, «haotičnog stanja u ovom preduzeću», što se prije svega odnosi na reviziju broja uposlenika, kao i smanjenje plata administrativnim radnicima.

   Obrazloženje za nove namete građanima imalo je slijedeću logiku. Za katastrofalno stanje u JP Komunalno krivo je isključivo ranije rukovodstvo. Stanje je takvo da ugrožava daljnju aktivnost preduzeća te ako se nešto hitno ne poduzme prijeti otpuštanje radnika i smanjenje plata, pa i kolaps samog preduzeća. Jedini način da se prevlada loše stanje je:

a)    Povećanje cijena usluga koje pruža ovo javno preduzeće

b)    Izdvajanje dodatnih javnih sredstava iz budžeta u vidu subvencija ili na sličan način.

  Ili narodski rečeno, treba dodatno zavući ruku u javnu kasu, odnosno nastaviti musti narodske pare  kao kravu muzaru.

   Nakon dodatnih usaglašavanja (odnosno, kada se i ostali dio većine utali) izglasat će se i ostala povećanja, odnosno dodatna budžetska izdvajanja za subvencioniranje JP Komunalno. Bitno je da „krava muzara“ daje dosta „mlijeka“.

 

E.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email