ŠTA NAM DONOSE USVOJENI ANTIKORUPCIJSKI ZAKONI?

Na jedvite jade, nakon skoro tri godine od kada je Vlada u Skupštinu Brčko Distrikta BiH uputila antikorupcijske zakone u proceduru, Zakon o uredu za prevenciju korupcije i  Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, isti su juče, u nastavku skupštinske sjednice, konačno usvojeni.

Jasan je to signal da ovi zakoni nisu po volji vlasti i da su usvojeni pod pritiskom međunarodnih institucija koji su ih ocijenili kao prioritetnu obavezu na putu BiH ka EU.

Šta nam donose ovi zakoni i u čemu je njihov značaj? Ako pogledamo USKOK (Ured za suzbijanje korupcije) u susjednoj Hrvatskoj i hapšenja, odnosno osude zbog korupcije i primanja mita, mogli bismo pomisliti da smo i kod nas dobili nešto slično što će se suprotstaviti i istrijebiti korupciju. Međutim, čini se da nije baš tako.

U cijeloj BiH gdje su zaživjeli propisi kojima se osnivaju tijela za borbu protiv korupcije, nadležnosti tih tijela usmjerene su na prevenciju korupcije i izradu strategija, međusobnu koordinaciju, i sl. Dakle jedna “light” (“meka”) varijanta antikorupcijskih tijela koja srećemo u okruženju.

Brčanski ured za prevenciju korupcije nema pretenzije da bude išta drugo do te “light” varijante, ali rekli bismo, bitno je pomjeriti stvar sa mrtve tačke i krenuti u bilo kakvu akciju koja će dati rezultate. Važno je uputiti građane Distrikta u to, šta se omogućava ovim zakonima.

Prvo, bitno je  znati, da će postojati jedna institucija, pored tužilaštva i policije kojoj će se građani moći obraćati sa prijavama o mogućim postojanjima koruptivnih radnji učinjenih, kako od strane nosilaca političkih funkcija i svih državnih i javnih službenika, tako i od poslodavaca u privatnim firmama.

Ova prijavljivanja će biti zaštićena u smislu da se zbog podnesene prijave neće moći protiv prijavitelja izreći bilo kakva sankcija od strane poslodavaca, a kojom bi se učinio bilo kakav vid odmazde radi učinjenog prijavljivanja. Zakoni uvode niz instrumenata da bi se to onemogućilo, i na taj način podstiče građane na takve prijave.

Naravno, sve ovo podrazumijeva prijavljivanje u dobroj vjeri, pa će svako lažno prijavljivanje biti sankcionisano. Prijavljivati može svako, od zaposlenih u institucijama Distrikta, do radnika u privatnim firmama, ali i svih drugih lica koja imaju informacije i saznanja o koruptivnim aktivnostima pojedinaca.

Inače, zakoni će biti operativan nakon što Distrikt u budžetu osigura sredstva za rad Ureda za prevenciju korupcije, a to se može desiti rebalansom budžeta ili tek novim budžetom za iduću godinu. Shodno dosadašnjem iskustvu, ne treba vjerovati da će vlasti u Brčko Distriktu žuriti s tim.

 

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email