BRČKO DISTRIKT BiH KAO POSEBNA IZBORNA JEDINICA?!

U jeku, do sada neuspješnih, pregovora na vrhu bosanskohercegovačke političke scene oko izmjena Izbornog zakona BiH, pomalo zaboravljamo na neiskorištenu priliku Brčko Distrikta BiH da postane posebna izborna jedinica iz koje bi se u Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH birala, barem jedan do dva poslanika.

Za ovo je bilo potrebno osigurati podršku međunarodne zajednice dok je ona u Distriktu „bila na vlasti“. Kroz izmjene Izbornog zakona BiH pretočiti u stvarnost da u Parlamentarnoj skupštini države sjede poslanici koji predstavljaju-zastupaju Brčko Distrikt BiH.

Da li je takvo nešto još uvijek moguće? Naravno da jeste! U ustavno-pravnom pogledu takva mogućnost ničim nije ograničena, čak naprotiv, Arbitražna odluka i izmjene Ustava u kojima je ugrađen Brčko Distrikt  daju sasvim dovoljno povoda za to.

Primjera za to i u evropskoj praksi ima mnogo jer nije rijetkost da posebni dijelovi države (Distrikti) poput belgijskog, biraju svoje predstavnike u državni parlament.
Može li ova postojeća garnitura brčanskih političara domisliti tako nešto i osjetiti potrebu da ojača političku poziciju Distrikta u državi BiH. U protivnom neminovno je da će se nastaviti započete priče, kakve danas čujemo iz Uprave za indirektno oporezivanje i gosp. Đakule, da Brčko Distrikt ne zaslužuje povlašteni položaj koji ima. Taj trend bi se mogao nastaviti i kulminirati sa realnim inicijativama iz entiteta i pojedinih državnih institucija da se umanje prvo prihodi Distriktu a zatim i mnoga druga njegova ovlaštenja i nadležnosti koja ima.

Možda je ovo posljednja prilika brčanskim političarima u vlasti da urade nešto korisno za Distrikt, da iskoriste situaciju i dignutu prašinu oko Izbornog zakona i pokrenu vlastitu inicijativu da se u već predložene izmjene zakona unesu i one koje se tiču Distrikta kao posebne izborne jedinice. Ako ni zbog čega drugog a ono zbog sehare (budžeta) koja bi mogla biti sve praznija ukoliko inicijative drugih, na slabljenju pozicija Distrikta, zažive.

 

 

 

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email