UGROŽENA MULTIETNIČNOST (PRAVNA DRŽAVA) U BRČKO DISTRIKTU BIH?!

Posljednji vandalski čin bakljade na ugostiteljski objekat u vlasništvu građanina Brčko Distrikta, koji je po nacionalnosti Goranac, bez obzira na povod i motiv, otvara pitanje sigurnosti življenja u Brčkom i opstojnosti Distrikta kao modela multietničke zajednice?

Da li je ovaj čin dovoljan razlog da preispitamo (ne)uspjeh ovog modela u Brčko Distriktu ili ćemo samo konstatovati da su uzavrele fudbalske strasti uz dodatak koje „dobre kapljice“ privremeno pomutile umove brčanskih mladića? Svaki ovakav i budući događaj otvorit će i otvara ova pitanja koja će nas natjerati da uvijek, i opet ponovo, preispitujemo funkcionalnost brčanskog multietničkog (građanskog) modela koji je pažljivo godinama građen kao projekat američke administracije.

   Upravo izgradnja jedne multietničke građanske zajednice, gdje ovo „građansko“ predstavlja smjernicu za stvaranje modela države Bosne i Hercegovine u kojoj se „etničko ili nacionalno“ utapa u onom „građanskom“, gdje si svi građani jednaki bez obzira na nacionalnost  jeste bit i smisao brčanskog modela.

Reakcija Policije Brčko Distrikta u ovome slučaju ostavlja nadu da postoje „čuvari“ brčanske multietničnosti  i da je odluka o uspostavljanju ove, od entiteta zasebne institucije, jedno od boljih dostignuća Distrikta.

Za razliku od reakcije Policije koja je nastupila temeljem građanskog koncepta pravne države po kojem nije važna etnička pripadnost ni žrtve ni vinovnika, čini se da je reakcija Kolegija Vlade Distrikta išla u drugom pravcu.

Stav Kolegija Vlade, koji je izrazio gradonačelnik, je da se osuđuje ovaj vandalski čin, ali samo uz uslov da se osuda veže i za neke ranije, sada već imaginarne, slične događaje kada su i “drugi” (vjere, nacije) slično postupali.

Ovaj slučaj vandalizma, dakle, nije se konkretno osudio, nego se odgovornost “razvodnila” na sve slične događaje. Takav stav se može otčitati kao nedostatak spremnosti da se javno osudi konkretno krivično djelo ako se radi o pripadnicima “naše” nacionalnosti…Primarna briga politike tako biva zaštita pripadnika sopstvene nacionalnosti, ma šta činili, te nacionalno balansiranje i izjednačavanje svega i svačega što se u Distriktu dešavalo, što je daleko od principa pravne države i građanske jednakosti pred zakonom.

Uvažavajući i potrebu za izražavanjem nacionalnih osjećaja i interesa, koji se ne bi trebali konkretizovati time što će nanosi šteta drugome, ipak građanski koncept pravne države, multikulturalnost i multietničnost Brčko Distrikta BiH jesu vrijednosti koje se ovdje grade već 20 godina.  Stavovi i djelovanje  svake nove grupacije političkih predstavnika institucija Distrikta trebali bi biti u skladu s tim. Pred zakonom smo svi jednaki i svako odgovara za svoje (ne)djelo bez obzira koje je nacionalnosti i vjeroispovijesti.

No, bojimo se da su stvari već odavno krenule u suprotnom smjeru. Božica Pravde već odavno nema isti aršin za sve građane Distrikta.

 

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email