Traumatičan put ( trudnica) do brčanske ginekologije

 Kada se nešto, za šta svi znaju da nije dobro, decenijama ne mijenja, postavlja se pitanje: Zašto je to tako? Je li u pitanju ljudski faktor, viša sila ili nešto treće?

  Jedan od primjera kontinuiteta ,,nemara“ i nedostatka za organizaciju posla je na brčanskoj ginekologiji, koja bi trebala da motiviše i podstiče žene da brinu o svome zdravlju sa što manje trauma i nelagode, da se brinu o potomstvu, oslobođene administrativnih i raznih drugih prepreka koje ih čekaju na svakom koraku. Nažalost, situacija je na ovom odjeljenju, kako u Domu zdravlja, tako i u Bolnici, ponižavajuća za žene.Ovdje se još uvijek radi kao u stara vremena. Beskonačno čekanje je nešto što se podrazumijeva i, čak štaviše, nepromjenjiva konstanta.

      Danas, kada se u svim sferama života teži ka racionalizaciji posla, dobroj organizaciji i, u zdravstvu, naručivanju liječničkih pregleda i termina putem telefona, u Brčkom morate doći ranom zorom, predati knjižice, pa onda satima čekati da se pojavi vaš doktor, koji je možda baš taj dan zauzet obavezama u Bolnici, i onda morate cijelu tu proceduru proći nekog narednog dana. Jedno vrijeme, ako čistačice ( higijeničarke ) ne bi došle prije pacijentkinja, knjižice su se morale, umjesto na šalter, ostavljati na zidić ispred ulaza. Samo da se zauzme red.

 Ne pomaže tu nikakvo negodovanje, gunjđanje i raspravljanje sa sestrama na šalteru. One se poput robota drže svog ustaljenog ritma i organizacije posla, ponavljajući kao mantru jedno te isto: Porani, predaj knjižicu i čekaj, čekaj, čekaj... Čekaj dok se ne porodiš, čekaj dok ne pobaciš, čekaj dok ne umreš...

      A žene, ko sluđeno stado, čekaju. Čekaju tako decenijama. Ništa se nije promijenilo od vremena majki današnjih mladih žena, koje proživljavaju istu torturu i traume odlaska ginekologu kao što je to bilo i prije. Jedino, što se ipak mijenja nabolje je, konačno renoviranje bolničke zgrade, koja je za pacijentkinje bila poput kaznionice u kojoj su, u većini slučajeva i, srećom, morale boraviti jednom ili dvaput u životu.

   Ženama u Brčkom preostaje da se nadaju da će preobražaj zgrade pratiti i preobražaj u sistemu rada uposlenika na ovom odjeljenju. Možda će se i na taj način smanjiti broj oboljelih od različitih, sve učestalijih ,,ženskih“ bolesti, a možda, ko zna, povećati i natalitet.

 

M.E.P.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email