Svaki osuđeni kriminalac može biti gradonačelnik i član Vlade u Brčko Distriktu BiH

Na današnjem (utorak, 30. oktobar) 35. redovnom zasjedanju Skupštine Brčko Distrikta BiH usvojene su izmjene Zakona o Vladi Brčko Distrikta, izmjene koje do kraja vjerno simboliziraju pravno i političko stanje u Brčko Distriktu BiH. Izmjene ovoga Zakona ne treba posebno komentirati jer sam sadržaj je najbolji komentar i ilustracija toga ko ih je usvojio i iz kojih razloga.

   Naime, u Zakonu o Vladi Brčko Distrikta, član 29 je pisalo: „(1) Gradonačelnik ili članovi Vlade ne mogu preuzeti dužnost i ne mogu vršiti svoju funkciju u slučaju da je protiv njih u krivičnom postupku donesena pravosnažna sudska presuda kojom se oglašavaju krivim.

   Dakle, svako onaj ko je u nekom krivičnom postupku proglašen krivim ne može obavljati javne funkcije gradonačelnika ili člana Vlade.

   Prijedlogom izmjena koji je danas usvojen sada umjesto odrednice „kojom se oglašava krivim“ treba da stoji „kojom im je izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci“.

   Sada svaki onaj koji je u krivičnom postupku osuđen na 6 mjeseci i manje, može da obavlja funkciju gradonačelnika ili člana Vlade u Brčko Distriktu BiH.

   Dosljedno protumačeno, svaki onaj koji je osuđen na kaznu zatvora od 6 mjeseci i manje će, čak i u vrijeme izdržavanja kazne, ovdje nije bitno kako je izdržava, moći biti gradonačelnik ili član Vlade.

   Dakle, svaki kriminalac, koji je osuđen na kaznu od 6 mjeseci i manje, može biti gradonačelnik i član Vlade u Brčko Distriktu BiH. Ogled za ugled, nema šta.

   Time su stvorene legalne pretpostavke da kriminalci mogu biti na vlasti u Brčko Distriktu BiH.

    Čak i primjedba poslanice Ljubojević da su na ovoj način ugašena svjetla demokratije u Distriktu, ne stoji. Ta svjetla su već odavno ugašena. Ovo je samo jedan od bezbroj primjera pravnog i političkog stanja u Distriktu koje nikoga pretjerano ne zabrinjava, osim onda kada ga lično „zasvrbi“.

 

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email