KAKO BRČANSKI POLITIČARI KROJE PLATE DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA?!

Kako nezvanično saznajemo, brčanska skupštinska većina ovih dana je zaokupljena izradom i usaglašavanjem novog Zakona o platama i naknadama u organima uprave Brčko Distrikta. Cilj političkih stranaka je da se na vrijeme donese zakon kako bi nove plate državnih službenika i namještenika  ušle u prijedlog budžeta za 2019.godinu.

Iako se u medijskim obraćanjima javnosti pojedini političari već dugo zaklinju u dobru  namjeru da se plate u upravi urede po principu pravičnosti i zaslugama, iz dobro upućenih izvora se saznaje da se novi zakon kroji isključivo po stranačkim zaslugama.

Naime, može se čuti da se u novom nacrtu zakona jednima uvećavaju plate dok se drugima plate smanjuju, a da ni za jedno ni za drugo ne postoji nikakvo obrazloženje, niti je urađena bilo kakva analiza sa odgovarajućim kriterijima po kojima bi se plate usaglašavale. Platni koeficijenti se, navodno, za  većinu radnih mjesta usaglašavaju u skladu sa imenima službenika koji pripadaju odgovarajućim političkim strankama, te se tim “ zaslužnim“ službenicima zakonom uvećavaju plate bez uvažavanja bilo kojih kriterija.

Naravno, da bi se ukupan iznos sredstava za plate koliko toliko izbalansirao potrebno je drugim državnim službenicima, bez obzira na nepostojanje bilo kakvih kriterija, umanjiti plate koje su do sada imali, a sve pod izlikom ujednačavanja plata i principa plata prema zaslugama.

Najveće povećanje plata odnosi se na one koji i imaju najveće plate počev od šefova odjeljenja, rukovodilaca organa uprave, mandatnih pozicija pa sve do rukovodećih pozicija u stručnoj službi skupštine.

Navodno je dogovoreno da ovaj zakon predloži Vlada po svojoj proceduri i da se isti nađe u Skupštini Brčko Distrikta već do kraja mjeseca. Ako do toga dođe…USTAJ, ROBLJE, DIŽI SE.

 

 

B.B.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email