Kako usvojiti nestatutarne i koruptivne zakone u Brčko Distriktu BiH

Statutom Brčko Distrikta regulisano je da zakone u Skupštini Distrikta mogu predlagati gradonačelnik u ime Vlade, Pravosudna komisija i poslanici u skupštini. I dok Pravosudna komisija, po prirodi stvari, predlaže zakone samo iz oblasti pravosuđa, zanimljivo je da je posljednjih nekoliko sjednica Skupštine Brčko Distrikta postala uobičajena praksa da umjesto Vlade zakone iz njene nadležnosti sve češće predlažu poslanici u Skupštini i političke stranke.

    Samo na posljednje dvije sjednice se našlo više prijedloga zakona poslanika ili stranačkih poslaničkih klubova, nego Vlade i Pravosudne komisije zajedno, pa se postavlja pitanje, čemu takva iznenadna pojačana normativna aktivnost poslanika? Da li je u pitanju lijenost ili nesposobnost Vlade da izrađuje i predlaže zakone za koje je nadležna ili je u pitanju nešto drugo?

  Čini se da se iza ovakve iznenadne aktivnosti poslanika ipak kriju potrebe da se mimo određenih procedura, koje su inače neophodne kada zakone predlaže Vlada, usvoje  neka zakonska rješenja.

 Tako je jedan od predloženih zakona poslanika i Zakon o advokatskoj djelatnosti, za koji je neshvatljivo da ga predlaže poslanik umjesto Pravosudne komisije. Tu se otišlo i korak dalje kada se uzme u obzir da bi oblast pravosuđa trebalo da bude u potpunosti zaodjenuti u plašt nezavisnosti.

   Da stvar bude gora, i ovim zakonom kao i ranije Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, advokatima, kao i liječnicima, se onemogućava da formiraju svoju komoru u Distriktu, već su prinuđeni da budu članovi entitetskih komora, a čime se u ovim oblastima gubi ona statutarna samostalnost Distrikta  u odnosu na entitete.

Ne ulazeći u to, ko poslanicima piše zakone, potrebno je shvatiti da zakoni kroje život građana i da određuju formalno-pravnu prirodu Distrikta koja mora biti u skladu sa Konačnom arbitražnom odlukom i Ustavom BiH.Ono što bi moglo biti opasno po jedan sistem kakav je ovaj u Distriktu je, da se predlaganje zakona od strane pojedinaca u Skupštini, pa zvali se oni i poslanici, pretvori u individualne ili grupne izraze interesa kojima te interesne grupe  žele iskoristiti svoj položaj zarad vlastitih ciljeva ili nestatutarnih političkih ciljeva.

Ustvari, otvoreno govoreći, ovakva praksa predlaganja zakona  kojom se, mimo zakonom predviđene procedure, oni usvajaju, služi da se, s jedne strane lakše realizuju nacionalno-stanački dilovi oko  podjele javnih dobara Distrikta, a s druge strane služi kao alibi bošnjačko-bosanskim strankama i poslanicima u vlasti da  formalno ne budu predlagači zakonskih prijedloga koji imaju za cilj rastakanje multietničnosti Distrikta i njegovu daljnju entitetizaciju, kao što je Zakon o advokatskoj komori, ali da ih ipak izglasaju.

 

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email