Zašto Brčko Distrikt nema predstavnike u parlamentima BiH i entiteta?!

Odluka Centralne izborne komisije BiH o zastupljenosti kantona u Parlamentu Federacije BiH i izjava predsjednika CIK-a da se za Brčko Distrikt BiH nije mogao pronaći ključ po kojem bi građani Distrikta sa državljanstvom Federacije BiH bili zastupljeni u ovom zakonodavnom tijelu ponovo otvara pomalo zaboravljenu temu o neostvarenom pravu građana Distrikta da direktno biraju svoje predstavnike u parlamente entiteta i države BiH.

Na portalu Brčanski forum već se ranije tematiziralo pitanje prava Brčko Distrikta da shodno svom pravnom i ustavnom položaju kroz izmjenu Izbornog zakona BiH dobije pravo da u državni parlament bira svoje predstavnike. Sada se na temu predstavljanja građana Brčko Distrikta u Federalnom parlamentu oglasio i CIK, te tako dodatno ukazao na potrebu otvaranja polemike o ovoj temi.

Ako se u zadnja dva izborna ciklusa od građana Brčko Distrikta tražilo da isključivo moraju uzeti entitetsko državljanstvo da bi ostvarili svoje aktivno i pasivno biračko pravo, onda je sasvim razumljivo da zarad posjedovanja entitetskog državljanstva oni imaju i pravo da sa područja teritorija na kojem imaju prebivalište biraju svoje predstavnike i u entitetima.

Odnos između građanina kao onog koji bira i ponuđenog predstavnika sa liste koji se bira mora imati određenu logiku koja se u osnovnom svodi na političku odgovornost izabranog prema građanima koji ga biraju. Da bi se takav odnos uspostavio izabrani političari treba da izražavaju demokratsku volju građana donošenjem zakona i drugih pravnih akata kojima se uređuje život tih građana koji ga biraju.

U slučaju entiteta takav odnos uopšte ne postoji jer Brčko Distrikt ima svoje propise i izabrani predstavnici u entitetima uopšte nemaju instrument putem kojeg bi bili u stanju izražavati demokratsku volju birača koji imaju prebivalište u Brčko Distriktu. Tako ničim ne utiču na uređenje njihovog života, na njihova prava i obaveze.

Zbog svega ovoga, ova odluka CIK-a i postavljanje dileme oko zastupljenosti građana Brčko Distrikta u entitetskim vlastima bi trebalo da otvori oči lokalnim političarima u Distriktu,  ali i „čuvarima“ Arbitražne odluke za Brčko,  da tematiziraju ovo pitanje na najvišem nivou političkog odlučivanja u BiH koje će ići ka ugrađivanju pomenutih prava građana Brčko Distrikta u Izborni zakon BiH i entiteta.

 

 

 

 

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email