Uvođenje „svetog trojstva“ u javne institucije ruši temelje Brčko Distrikta

Na posljednjem 39. redovnom zasjedanju (16. januara 2019.) Skupštine Brčko Distrikta BiH usvojen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta JP Komunalno kojim su uvedene dvije nove pozicije, pozicije dva zamjenika direktora, zamjenika direktora za stručne poslove i zamjenika direktora za tehničke poslove. Time su implementirane izmjene Zakona o javnim preduzećima koje su omogućile da u svim javnim preduzećima sada imamo pored direktora i dva zamjenika, bez obzira na objektivne potrebe.

   Odavno je jasno da u Brčko Distriktu BiH iz izbornog ciklusa u izborni ciklus dobijama vlast koja privatizira javna dobra, zloupotrebama javnih položaja nezakonito dijeli grantove, dodjeljuje poslove stanačkim firmama, zapošljava stranačke poslušnike, rođake i prijatelje, bez obzira na stručne kvalifikacije… No, ovo sa uvođenjem dva zamjenika direktora u javnim preduzećima moglo bi proizvesti i nove, nesagledive posljedice.

To je samo prvi korak u uvođenje „svetog trojstva“ u sve javne institucije. Na sva rukovodeća mjesta će se imenovati po jedan Srbin, Hrvat i Bošnjak. Poslije javnih preduzeća i javnih institucija na red dolazi uvođenje dva potpredsjednika Skupštine Distrikta, zatim dva dogradonačelnika i tako redom. I sve to bez funkcionalne, stručne i ekonomske opravdanosti, na račun javnog budžeta, javnog dobra svih građana Distrikta.

Posljedice ovakvih odluka mogle bi biti još i gore. To je put u konfederalizaciju (podjelu na nacionalne feude) javnog prostora Brčko Distrikta BiH, što je u suprotnosti sa Konačnom arbitražnom odlukom i Statutom Brčko Distrikta, koji predviđaju unitarnu (jedinstvenu) Vladu.

   Očigledno da su u Distriktu već odavno, za mnoge, lični interesi daleko ispred javnih i opštih interesa i da će se taj proces nastaviti kako zbog profesionalne, intelektualne i moralne „retardiranosti“ najvećeg dijela izabranih predstavnika vlasti, tako i zbog nepostojanja ozbiljne opozicije i opšte letargije građana. Naravno, za to će se platiti skupa cijena na sramotu svih onih koji se javno kunu i bosansko (brčansko) zajedništvo (Konačnu arbitražnu odluku za Brčko), a dižu ruke za ovakve odluke.

 

 

E.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email