Nove lažne diplome u Vladi Brčko Distrikta BiH

Kako se nezvanično saznaje, nadležne inspekcije Vlade Brčko Distrikta otkrile su falsifikovane diplome kod tri zaposlenika koji rade u jednom od Vladinih odjeljenja.

Ono što se zna je da ti zaposlenici i dalje obavljaju poslove na radnim mjestima za koje navodno posjeduju falsifikovane diplome i da nadležni neće ili ne znaju kako da postupe u vezi sa njihovim radnim statusom.

 Kako se saznaje protiv tih lica za sada je podnesena krivična prijava te pokrenut disciplinski postupak.

I ništa više od toga???

I ovaj, makar i površan, inspekcijski nadzor samo potvrđuje da se u Brčko Distriktu BiH pojavljuju nove lažne diplome. No, to je tek vrh ledenog brijega kada se zna da su brčanski univerziteti godinama izdavali diplome, a da sami nisu imali licence za rad.

 

 

E.U.

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email