Osvrt na obilježavanje Dana neovisnosti BiH u Brčko Distriktu

U Ustavu BiH, koji nam je dat Aneksom 4 Daytonskog mirovnog sporazuma, stoji da "svi zakoni, propisi i sudski poslovnici koji su na snazi na teritoriji BiH u trenutku kada Ustav stupi na snagu ostat će u onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa Ustavom dok drugačije ne odredi nadležni organ vlasti BiH".Imajući u vidu da je Skupština Republike BiH 28. februara 1995. godine donijela Zakon o Prvom martu kao državnom prazniku, koji je 6. marta potpisao predsjednik Predsjedništva RBiH Alija Izetbegović, primjena ovog zakona je obavezujuća na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.

   Dakle, u Brčko Distriktu BiH, u kojem se direktno primjenjuju propisi države BiH, 1. mart, pa samim tim i 1. mart 2019. je zvanično bio državni praznik, Dan neovisnosti države BiH. To nije praznik političkih stranaka, nevladinih organizacija i slično, nego legalni praznik države, praznik kada se ističu državne zastave, praznik kada se ne radi, nego se svečano državnički praznuje.

    I pored toga što su se sve političke stranke sa bošnjačkim, ovaj put i sa hrvatskim, predznakom, trudile da što masovnije javno čestitaju ovaj praznik, što su se boračke organizacije svojski potrudile, kako i dolikuje, da obiđu spomenike i značajna mjesta, što je nevladina organizacija dostojno organizovala svečanu akademiju u povodu ovoga značajnog praznika, ipak obilježavanje ovoga datuma u Brčko Distriktu BiH nije imalo državnička obilježja.

   Dan neovosnosti BiH u Brčko Distriktu se obilježavao u ime raznih partikulariteta, političkih stranaka, boračkih udruženja, nevladinih organizacija, ali ne u ime cjeline, državne cjeline, države BiH i njenih institucija, kojima pripadaju i javne institucije Brčko Distrika BiH.

    Shodno tome, treba se izvući zaključak, ma kako on neprijatan bio, da u Brčko Distriktu BiH oficijelno nema države BIH, ni njenih institucija, nego nacionalno-stanački partikulariteti koji se dogovaraju, slaži ili ne slažu, šta je, a šta nije, država BiH i njeni praznici i pored jasnih ustavnih odredbi.

   To praktično znači da se u Brčko Distriktu BiH bojkotuje država BiH i njeni praznici od strane javnih institucija Brčko Distrikta, čime se krši Ustav BiH i Statut Brčko Distrikta BiH.

   Zvanično, ni jedna institucija, ni jedan predstavnik državne vlasti, Skupštine, Vlade, nije u ime državne institucije koju predstavlja i koja ga plaća, organizovao uobičajen javni prijem u državnim institucijama, ili bio organizator akademije i sličnih javnih manifestacija.

    Da se podsjetimo kako svoje praznike, npr. „Dan R Srpske“ obilježavaju oni koji osporavaju Dan neovisnosti BiH kao praznik. U Brčkom Distriktu je bila postrojena svečana garda R Srpske u centru Brčkog sa najvišim srpskim predstavnicima ovoga entiteta i Brčko Distrikta BiH. A taj praznik je zvanično nelegalan, osporen od Ustavnog suda BiH. Pa sada poredite.

    Obilježavanje 1. marta, Dana neovisnost BiH u Brčko Distriktu BiH, po ko zna koji put, najbolje pokazuje koliko ima države BiH  u Brčko Distriktu i kako njenu neovisnost obilježavaju (slave) oni koji je predstavljaju u Brčko Distriktu BiH.

 

 

O.P.L.

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email