PRESUMPCIJA NEVINOSTI: Trebaju li javni funkcioneri u Distriktu obavljati javnu funkciju i kada se protiv njih digne optužnica, odnosno vodi krivičan postupak?

Nedavno je javno iznesen prijedlog čelnika Distritka o neophodnosti izmjene Zakona o Vladi u odredbama po kojima javni funkcioneri protiv kojih je dignuta optužnica moraju podnijeti ostavku ili biti smijenjeni uz obrazloženje da se takvom odredbom ukida presumpcija nevinosti i da se krše osnovna ljudska prava, a da su optužnice namještene, odnosno politički naručene.

Trebaju li javni funkcioneri u Distriktu obavljati javnu funkciju i kada se protiv njih digne optužnica, odnosno vodi krivičan postupak?

Time bi javni funkcioneri i dalje mogli upravljati Distriktom i kada se protiv njih vodi krivični postupak, odnosno kada postoji osnovana sumnja da su počinili krivično djelo. Na ovaj prijedlog gotovo da niko nije javno reagovao osim poslanika opozicije Ivana Krndelja. On se u formi poslaničkog pitanja obratio Tužilaštvu Distritka s molbom da se oglase da li se u Distriktu radi o naručenim političkim optužnicama, jer ako je tako i on bi volio da digne nekoliko optužnica, a ako ne da se javno reaguje na takve tvrdnje u javnosti od zvaničnika Distrikta.
Naravno Tužilaštvo još uvijek “mudro” šuti na ovakve prozivke. Ono što i površan uvid pokazuje je da se do sada nije dešavalo da neko osporava navode optužnice ili ono što se pripisuje kao kazneni delikt nego se to najčešće kvalificira kao političko podmetanje neprijatelja Distrikta ili slično. Osporava se autor prijave a ne i sama prijava. No, interesantno je da na samom sudu sama optužnica dobija novu formu i pokaže se kao neosnovana. Bilo bi svakako interesantno analizirati šta se dešava u međuprostoru od podizanja optužnice do konačne presude.
O presumpciji nevinosti i ljudskim pravima ćemo drugi put.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email