KUDA PROPADA ZDRAVSTVO:Dramatično upozorenje dr. Nikića, predsjednika UO JZU “Zdravsveni centar Brčko” da je javno zdravstvo u Distriktu pred kolapsom

Na posljednoj sjednici Skupštine Brčko Distrikta BiH u okviru tačke dnevnog reda-Finansijski plan za 2017. godinu predsjednik Upravnog odbora JZU Zdravstveni centar Brčko primarius dr. Slavko Nikić je dramatično upozorio na loše stanje u javnom zdravstvu sa tendencijom da dođe do općeg kolapsa. Pošto se radi o čovjek i doktoru čije se ljudske i profesionalne kvalitete neupitne njegova upozorenja trebalo bi shvatiti krajnje ozbiljno. No, na žalost, neki indikatori ukazuju, da i pored jedinstvene političke podrške stavovima dr. Nikića, stvari ne stoje tako.

Dramatično upozorenje dr. Nikića, predsjednika UO JZU “Zdravsveni centar Brčko” da je javno zdravstvo u Distriktu pred kolapsom   
Prvo, nakon njegovog izlaganja o dramatičnom stanju zdravstva u Distriktu većina poslanika je reagovala iznenađenjem jer navodno nisu upoznati o svemu onom o čemu govori dr. Nikić, Gotovo nevjerojatno, kao da ne žive u Brčkom ili se oni i njihove porodice ne liječe u Brčkom. Struka i pacijenti već godinama ukazuju na loše stanje javnog zdravstva u Distriktu. Druga stvar, na koju je ukazao poslanik Burić, je da i pored dramatičnih upozorenja predsjednika upravnog odbora JZU Finansijski plan koji on predlaže ne sadrži elemente koji bi popravili stanje u Brčanskom zdravstvu. Jasno je da se bez financijske podrške stanje ne može bitnije popraviti. Stoga ostaje nejasno zašto predlagač nije svoju spoznaju i zabrinutost izrazio i kroz financijski plan.
Stvar se svela na urgenciju da se hitno zaposle svi doktori sa Zavoda za zapošljavanje. Naravno niko razuman ne spori i ovu potrebu. No, ako se problem zdravstva svede na interventnu mjeru zapošljavanja nezaposlenih doktora onda se stanje zdravstva zasigurno neće u bitnome popraviti. Treba podsjetiti da je Fond zdavstvenog osiguranja u Distriktu držao deponovana milionska sredstva u Bobar banci zato što nije postojao a ni sada ne postoji Plan razvoja zdravstva u Distriktu na koja je trebalo ta sredstva utrošiti. Ona su sada nepovratno "ukradena". Problem zdravstva se može samo sistemski i stručno riješiti. No, u Distriktu već odavno nema ni stručnog ni sistemskog pristupa rješavanju javnih problema. Za tim očigledno i nema potrebe, bar kada je zdravstvo u pitanju, jer oni koji o tome odlučuju i njihove porodice se već odavno ne liječe u Distriktu.

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email