„MATEMATIČKI GENIJALCI“: Kako je izračunavano povećanje plata u Distriktu

Skupštinska komisija za budžet, da ne nabrajam njen sastav, je tvorac novih „pravednijih“ zakona o platama u Brčko Distriktu.

Koristeći se novim matematičkim metodama uspjeli su da dođu do čudnovatog rezultata, odnosno da broj 78 predstavlja veću vrijednost od broja 82 (prema prijedlogu budžeta za 2019.g. plate su iznosile 82 mil.KM, a nakon usvajanja novih zakona iznose 78 mil.KM) te su na taj način „povećali“ plate svim zaposlenima.

„Definitivno je došlo do linernog povećanja plata svim zaposlenima“, kako se navodi na ovdašnjim portalima, (da se samo malo podsjetimo osnovnih matematičkih definicija: linearno znači „napreduje uvijek istom veličinom, ravnomjerno“). E vidite ni ova definicija više neće biti ista, jer matematički genijalci iz Brčko Distrikta i to promijeniše, te sa 50-tak amandmana korigovaše zakone i linerano postade krivulja.

Za ove dvije nove matematičke operacije genijalcima iz Brčko Distrikta slijedi nominacija za Nobelovu nagradu, a mi ćemo biti sretni što smo imali prilike da živimo u vrijeme kada smo mogli i lično da ih poznajemo, te da nas predstavljaju u zakonodavom organu.

To što se članovi porodica, prijatelji, partijski poslušnici, ljubavnice i slični naše dične skupštinske komisije za budžet i onih koji digoše ruke u ponedjeljak 18.marta 2019.g., koji će crnim slovima ostat upisan u istoriji ovog grada, već treći ili četvrti put nalaze u grupaciji službenika kojima se povećavaju plate, je sasvim slučajno, i nema ama baš nikakve veze sa nepotizmom i korupcijom, koji su strani pojmovi za ovu zajednicu.

Čestitam nastavnom osoblju, koje je pokazalo kako se treba postaviti spram vlasti, (trebali ste vidjeti taj nastup prema komisiji za budžet prošle godine na javnoj raspravi u sali doma kulture), te nakon prošlogodišnjeg povećanja plata, isti dobiše i ove godine novo povećanje plata.

Princip „ista plata za isti posao“ je novo čudo komisije za budžet, zamislite samo kurir-vozač, referent, finansijski službenik itd. od sada rade „iste ili slične poslove“, i normalno, imat će istu platu, aferim, šta drugo reći.

Nakon što se usvoji detaljni zahtjev za plate po novim zakonima imat će te jasno prikazanu sliku ko se to „nakajmačio“ u novom budžetu.

Gola istina je da 78 nije veće od 82, da je većini službenika smanjena plata, a pojedincima (po treći ili četvrti put za vrijeme vaše vladavine) su i onako visoke plate povećane. Novi zakoni o platama su totalna papazjanija (zamislite samo koeficijeniti su zaokruživani na šestu decimalu), prepuni su maglovitih dodataka, procenata i samo vama znanih pojmova, koje će te iskoristiti za dodatno „kajmačenje“ podobnih.

Nakon što se usvoji budžet za 2019.g. detaljno ću navesti koja su to radna mjesta u Brčko Distriktu „nakajmačena“ a vi se osvrnite lijevo i desno i prepoznajte te likove u vašem okruženju, ako ih do sada niste znali.

Izvinjavam se licima u najnižim platnim razredima iz prve i druge kategorije, koji konačno dočekaše povećanje plata, ako su me pogrešno razumjeli.

Evo idealne prilike za opoziciju, ako ima smjelosti, da uputi apelaciju nadležnom sudu te zatraži tumačenje ovih zakona, tj.da li su u skladu sa Ustavom BiH. Aneks Ustava BiH je i međunarodni Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Pitajte nadležne je li moguće da u jednoj maloj lokalnoj zajednici sa velikim budžetom imamo bezbroj zakona o plata, te da prava iz radnih odnosa budu ovoliko šaroliko uređena. Pitajte ih :

-     da li može neko da ima pravo na regres, a neko ne,
-     da li može neko da ima dodatak na radni staž 0,25, neko 0,3 a neko 0,5,
-     da li može neko da ima topli obrok, a neko ne,
-     da li može neko za vrijeme bolovanja imati dodatak na platu, a neko ne.

 

 
„Nepošteni građanin“

 
 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email