SARAJEVO TIMES:Stopa siromaštva u Distriktu veća nego u entitetima

Istraživanje provedeno 2015. godine i objavljeno na Sarajevo Times pokazuje da prosječna sredstva potrebna za jednomjesečni život jednoj porodici, koja u prosjeku ima 2,9 članova, iznose 1.408.04 KM, a da se od toga 415,76 KM izdvaja za hranu i piće a oko 902 KM za ostale potrebe.

U 2015 godini prosječna stopa siromaštva u BiH bila je niža u odnosu na 2011. godinu (16,3-17,9). No, ono što je interesantno je da se stopa siromaštva u Brčko Distriktu BiH povećala u odnosu na 2011. godinu dok je u entitetima padala. Tako da se može zaključiti da stopa siromaštva u Distriktu kontinuirano raste, za razliku od okruženja. To više nisu impresije nego egzaktni statistički podaci.
Pitanje jeste: Kako je to moguće kada Distrikt ima daleko najveće javne prihode? Naravno, svi kao znamo zašto je tako-kriminal i korupcija. Ali ako već znamo zašto nešto ne uradimo ne bi li se stvari promijenile. Jedni rezignirano misle da ne mogu ništa učiniti jer su nemoćni, drugi ne bi ništa mijenjali jer im takvo stanje odgovara. No, i jedni i drugi uskoro će se naći u okruženju u kojem je nepodnošljivo živjeti. Naravno, tada će oni drugi kojima takvo stanje odgovara, jer je rast siromaštva u direktnoj vezi sa njihovim bogaćenjem, napustiti Distrikt, naravno sa kapitalom koji su stekli na bijedi ostalih. Onima koji nemaju gdje ostaje "nacionalizam". I sve se to u Distriktu dešava gotovo bez ikakve reakcije i protesta.

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email