Umjesto borbe protiv korupcije, korupcija u Brčko Distriktu ozakonjena?!

Skoro će dvije decenije od kada Distrikt Brčko, uz veće ili manje naknadno izvršene nadogradnje, organizaciono i institucionalno funkcioniše na način kakav danas imamo.

Temelji koje je izgradila međunarodna zajednica putem OHR-a i supervizije nekoliko posljednjih godina vidno popuštaju u smislu rušenja nezavisnosti pojedinih institucija i uspostavljanja potpune političke kontrole nad svime što ima prefiks javnog. To se radi od odlaska Supervizora Gregorijana, od kada i uticaj međunarodne supervizije u Brčkom znatno slabi i pretvara se u međunarodnu posmatračku misiju koja prepušta lokalnim političkim krugovima potpuni uticaj nad javnim institucijama.

Tu prije sve mislimo na ozakonjene korupcije u svim segmentima  javnog života. Pod „ozakonjenom korupcijom“ podrazumijeva se donošenje novih ili izmjena postojećih zakona i drugih propisa na način koja ide u korist samo određenoj i unaprijed poznatoj  grupi ljudi, milionski grantovi putem amandmana poslanika bez poštivanja budžetske procedure, amandmani na budžet, procedura rebalans budžeta, tenderi…

Ali i pored toga što živimo u koruptivnoj zajednici, na koju smo se sramno navikli, pa je korupcija postalo naš način funkcionisanja i življenja, trebali bi se ipak zapitati se da li funkcionisanje Distrikta na ovaj način treba mijenjati?

Ako bi se ušlo u bar površniju analizu stanja, niz je institucija Distrikta koje godinima funkcionišu na isti bezbojan i beskoristan način. Vlada Distrikta je pogubila sve konce svoje upravljačke uloge koja joj je namijenjena i  pretvorila se u poligon bezpogovornog izvršavanja naloga političkih lobija.

Skupština Distrikta postaje mjesto u kojem se sve dogovora i sve završava, pišu, predlažu i usvajaju zakoni, donose zaključci kojima se Vladi nalaže šta i kako da radi, a uz to pronalaze različite forme za izigravanje procedura.

Javna preduzeća, fondovi, zavodi, postali su dodatni instrumenat za političko dogovaranje i podjelu plijena, zapošljavanje i dodjelu poslova.

Brčko Distrikt BiH nije privremena kategorija i postojat će dok postoje i entiteti. To je pravna i politička činjenica. No, ako se ovako nastavi uništit će ga ovakva vlast koja se godinama reprodukuje kao kriminogena i koruptivna. Stoga je radikalna promjena vlasti imperativ očuvanja Brčko Distrikta. Građani, uskoro ćete vi biti na potezu!

 

 
A.U.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email