Nastavak skupštinske maškarade: Kako finansirati „popravku“ zaobilaznice a da niko ne ode u zatvor?

Na današnjem (29.05.) nastavku 48. redovnog zasjedanja Skupštine Brčko Distrikta BiH nastavljen je cirkus i maškarada brčanske politike. Nakon petnaest dana pauze 48. sjednica je nastavljena traženjem pauze od pola sata. Kakvog li cirkusa i kakve li lakrdije od Skupštine.

  Naravno, pauza je bila potrebna da bi se simuliralo vijećanje oko donošenja zaključka kako „progutati“ sva ona „sranja“ u vidu kritika koje su izgovorene protiv JP Putevi, njenog direktora, a prije svega zaobilaznice.

   No, sada je zaobilaznica gotova, JP Putevi je predalo zaobilaznicu na javnu upotrebu i time formalno završilo svoj posao. Stvarno, zaobilaznica nije završena, nije prošla tehnički prijem, uočen je čitav niz nedostatka koji ugrožavaju, kako funkcioniranje zaobilaznice, tako i normalan život susjednih sela i zaselaka. No, valja to vladajućoj većini progutati, naravno, uz dodatne „dilove“, kao što se progutala Tržnica Arizona, Poslovne zone, Fabrika vode, Vijećnica, Zgrada Policije…, dakale, gotovo svi veći kapitalni projekti.

  To će naravno koštati građane Distrikta, odnosno javni budžet nekoliko dodatnih miliona eura za osposobljavanje zaobilaznice za upotrebu. A onda će početi novi problemi, pa nova izdvajanja.. I tako u nedogled.

   Skupština je u svome zaključku obavezala JP Putevi da iz svoga viška prihoda nad rashodima djelomično finansiraju ove nove radove na zaobilaznici, mada je nedavno JP Putevi. Kakvog li paradoksa, dobilo  dva miliona eura iz budžeta Distrikta za dovršetak zaobilaznica zbog navodnog nedostatka vlastitih sredstava.

   Sve ovo zaslužuje da čovjek sa gađenjem pljune i okrene glavu na drugu stranu, kada to što radi vlast ne bi pogađalo upravo glave građana Brčko Distrikta BiH.

 

E.P.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email