Ko se plaši Zavoda za planiranje i razvoj Brčkog???

Iako je Skupština Brčko distrikta BiH usvojila Zakon koji omogućava i podrazumijeva formiranje Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj grada, do danas nisu pokrenute ozbiljnije aktivnosti na realizaciji ovog projekta. Samo usvajanje Zakona izazvalo je nepodijeljeno odobravanje u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti što se može ilustrirati i izjavama koje su date  tom prilikom:

Siniša Milić, gradonačelnik Brčkog, izrazio je uvjerenje da će s početkom rada ova institucija dati značajan doprinos razvoju Brčko Distrikta BiH.

 „Očekujem da će formiranje Zavoda ubrzati realizaciju kapitalnog budžeta u okviru svih odjeljenja Vlade“, rekao je predsjednik Skupštine Esed Kadrić, dodajući da je zavod institucija koja je neophodna Distriktu i koju imaju svi razvijeniji gradovi.

Izgleda da je ova podrška bila samo deklarativna, te da u vladajućoj većini postoje brojne nedoumice oko formiranja Zavoda.

Da bi situacija bila jasnija, potrebno je odgovoriti na dva ključna pitanja: Prvo, je li Brčkom potreban Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj grada ? I drugo – ako je potreban, ko su ljudi koji će ga voditi?

Recimo da je na prvo pitanje odgovorila sama vlast donošenjem Zakona koji to omogućava. Dakle, Zavod je potreban ovom gradu.

Osim toga, i laicima je jasno da u ovoj oblasti nema skoro nikakvog reda što dovodi do haosa u kojem se javljaju brojni i ozbiljni problemi u korištenju i privatne i javne svojine.

Značajan broj objekata u vlasništvu Distrikta je ruiniran, čak i u samom centru. Potrošena su ogromna sredstva, a nema vidljivih rezultata. Naprotiv, imali smo apsurdne situacije da izgradnju iste ulice planiraju i izvode dvije firme – jedna iz FBiH, druga iz RS- bez ikakvog međusobnog usaglašavanja.

Neke analize pokazuju da je do sada u Brčkom bilo angažovano preko 50 firmi van Distrikta koje su se bavile planiranjem i izgradnjom bez ikakvog usaglašavanja, itd. itd... Sramotno je koliki broj stanovnika nema ni elementarnu komunalnu infrastrukturu, niti se iko u Vladi bavi rješavanjem pobrojanih nedostataka, a ima ih još mnogo.

Drugo pitanje je jednako važno – ljudski resursi. Za realizaciju ozbiljnog projekta potrebni su stručni i obrazovani kadrovi koji iza sebe imaju rezultate u oblasti planiranja, projektovanja i razvoja.

Ukoliko vlast namjerava povjeriti rukovođenje ovim poslom na način da „prerasporedi“ vlastite kadrove iz administracije, onda Zavod ne treba ni formirati. Jer da su ti kadrovi znali i htjeli provoditi procese koji će biti djelokrug rada Zavoda, oni bi to i učinili.

Ovako, stiče se utisak da je cijeli proces formiranja Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj grada blokiran strahom vladajuće strukture od ozbiljnih i stručnih kadrova. Jer, sposobni ljudi mogu postići rezultate koji će pokazati nesposobnost vlasti.

No, jadna je ta vlast i oni koji je obnašaju ako se plaše znanja i sposobnosti, koju, očigledno, sami nemaju.

 

Fa.S.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email