Politika u Brčkom želi pokazati da je Distrikt „američka improvizacija“ i neuspjeli eksperiment?!

   Nekonzistentnost i nesigurnost pravnog sistema Brčko Distrikta i njegov nejasan i nedorečen odnos spram entiteta pokazan je nedavno na primjeru donošenja izmjena Zakona o policijskim službenicima Brčko Distrikta i Zakona o advokaturi, a još ranije i na Zakonu  iz oblasti zdravstvene zaštite.

    Naime, radi se o tome, da Distrikt Brčko koji u ustavno-pravnom  smislu ima sva vlastita ovlaštenja i nadležnosti u pogledu administrativnog upravljanja na teritoriju Distrikta, u pojedinim oblastima mora vršiti prilagođavanje svojih propisa entitetskim, a da u isto vrijeme zbog neusklađenosti istih, prava građana Distrikta ne bivaju ista.

Ovo je direktna posljedica toga što Distrikt ne vrši sva svoja ovlaštenja koja mu je omogućio Ustav i Konačna arbitražna odluka već se, najčešće, s jedne stane, pod političkim pritiskom, a s druge strane zbog političkog oportunizma, entitetizira, odnosno prislanja na entitete i njihove institucije.

Tako trenutno imamo službenike u Brčko Distriktu koji pod različitim uslovima, shodno entitetskim zakonima, ostvaruju pravo na penziju, advokate i liječnike koji su članovi entitetskih komora, a ne komora Brčko Distrikta BiH, kako zakon predviđa. U isto vrijeme advokati iz Brčkog su obveznici fiskalizacije dok njihove kolege iz entiteta to nisu.

Ti i još niz drugih primjera samo pokazuju kako se nije imalo političke volje i zrelosti da se radi na izgradnji institucionalnog okvira Brčko Distrika u ovim i drugim oblastima koje smo prepustili entitetima. No, kada nam ti entitetski zakoni ne odgovaraju onda se traži intervencija brčanskog zakonodavstva. Ali, samo tada, a ne kada to zakon eksplicite traži, kao što je slučaj sa ljekarskim i advokatskim komorama.

Ovakva politika, za sada implicite, želi dokazati nepostojanje adekvatnog administrativnog kapaciteta Brčko Distrikta BiH. Potreba izgradnje i pravnog i političkog ovisničkog odnosa sprema entiteta očigledno su dio ukupne politike prema Distriktu koja treba pokazati da se radi o „američkoj improvizaciji“. Distriktu ne treba dozvoliti uspjeh, već ga tretirati kao neuspjeli eksperiment, koji se uklapa u „nedovršenu bosansku državnost“ sa neizvjesnom budućnošću.

 

A.U.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email