Loše vam se piše građani: Brčko Distrikt-Potemkinovo selo u kojem cvjetaju kriminal i korupcija

Prilikom nedavne posjete supervizor za Brčko Distrikt BiH Michael Scanlan dao je opširan intervju za Radio Brčko Distrikta BiH. Osnovne poruke tog intervjua mogu se svesti na sljedeće:

   Prilikom prve posjete Distriktu, kaže supervizor, uočio je čitav niz nedostataka koje bi trebalo otkloniti, prije svega u zakonodavnoj aktivnosti,  kako bi se otklonile prepreke daljnjem razvoju Brčko Distrikta.

  U sljedećim susretima, sa predstavnicima vlasti u Distriktu postignuta je suglasnost da postoje određeni problemi koji bi se trebali otkloniti. Predstavnici aktualne vlasti izrazili su spremnost da se angažuju na otklanjanju tih problema kako bi se unaprijedio život u Distriktu. Supervizor je pohvalio aktualnu vlast zbog njene spremnosti da se otklone uočene poteškoće i da se njihovim uklanjanjem unaprijedi  razvoj Distrikta.

    Naravno, supervizor je svjestan da se radi na verbalnim obećanjima koja treba potvrditi u praksi. Aktualna vlast ima dovoljno vremena da do sljedećih izbora potvrdi svoju spremnost da radi na reformskim procesima kako bi se iskoristile objektivne pogodnosti koje ima Distrikt i unaprijedio život građana i zaustavio odlazak mladih.

   Ukoliko ne, ukoliko stranke na vlasti ostanu samo pri obećanjima, onda je na građanima da pokažu na sljedećim izborima da oni nisu ispunili njihova očekivanja, tako što neće glasati za njih.

   Pri tome je supervizor više puta napomenuo da je koeficijent kojim Distrikta participira u PDV-u (indirektnim državnim porezima) iz kojeg proizilazi materijalno (budžetsko) blagostanje Distritka,  privremena mjera i da se može mijenjati. Dakle, ako ne bude sve išlo kako su vladajući obećali ovaj koeficijent bi se mogao smanjiti. Dakle, građani crno vam se piše. Mnogi su već odavno zavijeni u crno, ali sada bi mogli biti  i oni koji  koriste privilegije uvlačenja u pozadinu političara i stranaka na vlasti.

   Nije uopšte sporno da su građani odgovorni za vlast koju imaju i da ove moralne bajkice koje supervizor priča o obećanjima političara na vlasti nemaju nikakvu potvrdu u dosadašnjem iskustvu funkcioniranja vlasti u Distriktu. Mnogi aktualnu vlast smatraju najgorom, a da još gora može biti samo ona koja će biti izabrana  nakon narednih lokalnih izbora.

   No. mogli bi se zapitati šta radi supervizor u Brčko Distriktu. On ne bi bio tu da se imalo potpuno povjerenje u građane. Ima li njegove odgovornosti zbog koje bi trebali trpjeti sankcije?

   Krajnje je vrijeme da supervizor sazna da se u Distriktu još ne zna kojom javnom imovinom raspolaže i ko je koristi, da je u proteklih 18 godina na grantove dato 700-800 miliona KM bez bilo kakvih ekonomskih efekata, da se upravo pred njegovim očima na zadnjoj skupštini dijelilo 10 milona KM u koruptivne svrhe, da se zapošljavanje vrši isključivo po kriterijima stranačke poslušnost, da zato imamo na svim vodećim pozicijama nesposobne i nemoralne kadrove, da javne poslove dobijaju isključivo stranačke firme, da se u Distriktu radi o sistemskom kriminalu i korupciji koje predvode vladajuće stranke, da je to što rade vladajuće stranke amnestirano od stane pravosuđa jer je, navodno, „legalizovano“ u Skupštini, da u Distriktu vlada opće beznađe i da građani jedini izlaz vide u odlasku. I da će, kako stvari stoje po supervizoru, ako se ovakvo stanje nastavi i ako  političari ne ispune svoja obećanja, za sve to dodatno glavnu odgovornost snositi građani.

   Ako je i tako, neka je. Zaslužili su. Ali šta ste Vi uradili gospodine Scanlan, supervizore za Brčko Distrikt BiH? Šta ako bude još gore? Ne bi li trebalo i Vas kazniti za širenje lažnog optimizma? Kada bi i sami snosili sankcije, možda bi vidjeli ono što još uvijek nećete da vidite, a u Brčkom i vrapci znaju. Da je Distrikt Potemkinovo selo iza kojeg se krije isključivo kriminal i korupcija.

 

O.P.L.

 

   

Pin It
Print Friendly, PDF & Email