MUTNO KADROVIRANJE NA ČELNE FUNKCIJE U BRČKO DISTRIKTU

Već dugi niz godina se "uhljebljavanje" na direktorske ili šefovske funkcije brčanskih institucija, javnih preduzeća, fondova, zavoda i inih pravnih lica koje osnuje Distrikt, vrši  dogovorima političke većine u Skupštini raspodjelom mjesta isključivo trima konstitutivnim narodima, a onda opet unutar svakog naroda na osnovu jačine stranaka i broja poslanika.

Famozna formula 4-4-2, koja se istina nigdje zvanično ne pominje, postala je praksa zasnovana na konsenzusu svih koji učestvuju u vlasti, bez obzira što ne odražava popis stanovništva iz 2013.g. Javni konkursi za ove pozicije odavno su samo forma i svako pozivanje na stručnost i kompetentnost kandidata  za neku funkciju neozbiljna je priča ako već unaprijed nije sve dogovoreno od strane vladajuće većine.

Međutim, posljednja imenovanja, odnosno pokušaji imenovanja određenih kadrova na direktorska mjesta u novoosnovanim institucijama Distrikta, pokazuju da može doći do blokiranja sistema jer ne postoje na zakonu zasnovana jasna pravila i kriteriji unutar vladajuće većine koja bi po automatizmu dodjeljivala jednom narodu pravo na takvo imenovanje. Sve je postalo stvar političkog "tala", interesa pojedinaca unutar političkih krugova, odnosno političkih lobija i  nastojanja političkih lidera iz svakog naroda da se zarad vlastitih („nacionalnih“) interesa zauzimaju povoljnije upravljačke funkcije koje će kasnije omogućiti  „privatizaciju“ javnih resursa.

Ali ono što najviše brine, ako zanemarimo  imenovanja mimo profesionalnih standarda i kompetentnosti, je situacija u kojoj takva blokada  može da  naruši normalno funkcionisanje života i ugrozi pojedinačna prava građana, ali i zaustavi funkcionisanje sistema. U konkretnom slučaju koji je u toku u brčanskoj Skupštini , neimenovanje v.d. direktora Kancelarije za borbu protiv korupcije znači i zaustavljanje početka rada jedne institucije koja je od svih lokalnih i međunarodnih aktera označena kao najbitnija za istrebljenje najveće nemani u Brčko Distriktu (BiH), korupcije.

Poruka svega ovoga treba da bude jasna. Uspostaviti istinski i na Statutu Distrikta zasnovan sistem nacionalnog pariteta učestvovanja u upravljačkim funkcijama institucija Distrikta i omogućiti građanima da ravnopravno, u skladu sa profesionalnim kriterijima, zauzimaju te funkcije.

   No, kao što je sam izbor na čelne funkcije institucija Distrikta postao koruptivna farsa kreirana od strane stranaka na vlasti, tako i same institucije, stare ili nove, postaju u svom funkcionisanju farsa onoga što bi istinski trebale da budu.

 

A.U.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email