KAŠMIR RIBIĆ: U POVODU DAROVNICE MARIJE I NEŽADA BEČIREVIĆ

Prije nekoliko dana je u Preporodu održan tevhid rahmetli dr. Nežadu Bečireviću, prvom i dugogodišnjem predsjedniku obnovljenog BZK Preporod Brčko. Doktor Bećirević preselio je na ahiret u decembru prošle godine. Tiho, bez velike pompe, onako kako je čitav svoj život proveo. A bio je to život pravog modernog alima, život autentičnog i svjesnog intelektualca.

Temeljan i radin u svom pozivu - dr. Bečirević je bio dugodišnji rukovodilac Mikrobiloškog odjeljenja Opšte bolnice u Brčkom. On je za razliku od samozvanih i samoizvikanih intektualaca, dobro znao da biti intelektualac ne znači završiti visokeškole i obavljati važne funkcije, već da se intelektualac prepoznaje isključivo kroz svoj javni angažman, angažman koji nema nista sa zaradom i ličnim interesom. Sjećam se još dobro davne 1991. godine kada smo obnavljali Preporod. Tada smo ja, Enes Pašalic, Fehim i Amra Hadžimuhamedović, Azra Bihorac itd., obišli popriličan broj uglednih starih Brčaka, ali najveći broj njih se ili distancirao ili nezaniteresovano okretao glavu i ostao u svojoj privatnosti. Doktor Bečirevic je bio jedan od rijetkih koji se nije distancirao i rado je prihvatio da stane na čelo Preporoda u vrijeme kada to nije donosilo ni političke niti bilo koje druge poene. Svoje predsjednikovanje sve do kraja nikad nije shvatio kao puko protokolarno. Kao i sve što je radio, radio je to ozbiljno, temeljno i predano. U razgovorima s njim mogao sam uvidjeti da iza ovog njegovog angažmana u Preporodu i za Preporod stoji jasan politički stav, a to je da se Bošnjaci , kao i svaka osvještala nacija, moraju prvenstveno odrediti i dokazati po svojoj kulturi a ne isključivo i jedino po vjeri. Znao je da državotvornosti nema bez jasno izražene kulturne i histrorijske svijesti, da se odlučna bitka za državu zapravo vodi u ovoj sferi, da je tzv. nacionalni identitet upravo kulturni identitet. Tevhid je dijelom održan u znak sjećanja ali na neki način i kao izraz zahvalnosti ali i obaveze BZK Preporod prema njegovom dugogodišnjem predsjedniku. Ovom prilikom treba posebno istaći da su Marija i Nežad Bečirević ostavili svoju kuću i svoju bogatu kulturnu zbirku Preporodu. Ovaj čin je koliko znam jedinstven u našoj sredini. Ja ne pamtim sličan primjer. Niko još od vremena Alije Kučukalića nešto slično nije uradio. U tradiciji najboljih primjera iz mnogo urbanijih sredina od naše, ovaj čin Marije i Nežada Bečirevića ostat će primjer stvarne, neglumljene ljubavi za svoj narod i sredinu u kojoj je živio i djelovao.
Briga za nacionalni interes koje su danas puna usta novoizbačenim skorojevićima i malograđanima koji vladaju bošnjačkom političkom i javnom scenom kod doktora Bečirevica nije bila maska za vlastito bogaćenje i luksuz, koji je prezirao. On je pravi primjer kakvi najbolji i najsvjesniji pripadnici jednog naroda koji ima izrazite odlike tzv. zakašnjele nacije trebaju, odnosno moraju biti. Na njegovom primjeru se može vidjeti razlika od autentičnog intelekualca i uzornog građanina i novih skorojevića koji svojim uzurpiranim i kriminalnim bogatstvom pokrivaju duhovnu i moralnu prazninu u kojoj žive. Najbolji poklanjaju i daju a ne uzimaju i ne pljačkaju.
Na koncu mora se spomenuti i supruga dr. Marija Bečirevic. Ova skromna žena je u stvari donijela konačnu odluku. Kao pravni sljedbenik svoga supruga ona je odlučila da se nepokretna imovina i kulturna zbirka njenog supruga daruje/uvakufi Preporodu. Nakon što je sve završila, dr. Marija Bečirević odselila se u Zagreb da ne bude sama, u blizinu preostale joj familije. Sada živi u skromnom iznajmljenom stanu u Zagrebu i plaća stanarinu. Ostaje samo zaželiti da se ovaj gest bračnog para Bečirević, ova gesta plemenitiosti i gospodstva, prosvijećenosti i stila koja je ovdje tako rijetka, upamti i služi za primjer.

Kašmir Ribić

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email