USVAJANJE BUDŽETA ZA 2017. GODINU ILI BRČANSKA «BELA LAĐA»

   U utorak 20.juna započelo je višednevno usvajanje budžeta Brčko Distrikta BiH za 2017. godinu. Vjerovatno smo jedina lokalna zajednica, odnosno administrativna jedinica, u BiH koja tako kasno usvaja budžet, tako da je osnovna funkcija budžeta, financiranje programa rada Vlade, izgubila svaki smisao.

No, pošto je Distrikt zakonodavan, odnosno donosi sopstvene zakona, pa tako i Zakon o budžetu, koji se onda može, po volji ili političkoj samovolji, mijenjati, rokovi usvajanja su u Distriktu pomaknutii u beskonačno, pa se čak budžet kao takav ne mora ni usvojiti. No, očigledno da neki razlozi za usvajanje budžeta ipak postoje, te se pristupilo njegovom usvajanju, mada ti razlozi u Distriktu, kao i mnogo što drugoga, su daleko od onoga što je normativno predviđeno ili što je uobičajeno u drugim sredinama.
    Budžet bi trebao da bude ukupna suma prihoda (porezi i druga izdvajanja građana), koja vlada koristi za financiranje opštih poslova od interesa za građane (zdravstvo, školstvo, uprava, socijalna davanja…), kao i za razvoj te zajednice. U našim uslovima budžet služi za financiranje navodnih nacionalnih interesa, kojima se  prikrivaju stranački, porodični, prijateljski i lični interesi kojima poslanici i političke stranke redistribuiraju javna sredstva shodno isključivo svojim procjenama i interesima. Ta redistribucija javnih sredstava odvija se u obliku usvajanja više hiljada amandmana kojima se u vidu grantova-ličnih poklona putem kojih se javna sredstva doznačavaju navedenoj klijenteli, po samo strankama i poslanicima znanim kriterijima.
   Ono što je najteži dio posla je kako usvojiti hiljade amandmana jer to vremenski traje jako dugo. Kada se ne može preskočiti uobičajena procedura onda se to usvajanje odvija otprilike ovako. Predsjedavajući: «Amandman broj xx. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Ko je za, ko protiv, ko je suzdržan. Konstatujem da je amandman broj taj i taj usvojen sa 22-24 za, 2-3 suzdržana i protiv najčešće  nema niko»
   Usvajanje jednog amandmana traje oko 20-30 sekundi. Sam sadržaj amandmana gotovo nikome nije poznat, jer su amandmani anonimni, bez naznake subjekta korištenja i razloga korištenje javnih sredstava, a dostavljaju se poslanicima u toku same sjednice. Opozicija se protiv takve procedure više i ne buni, jer ili su dobili neki od amandmana za svoje potrebe ili su shvatili da protivljenje u Distriktu ne donosi bolje izborne rezultate. Što se tiče vladajuće većine ona je ovaj put dobro izabrana i do kraja homogena. Nesporazumi se javljaju samo u proporcijama raspodjele raspoloživih javnih sredstava, ali na kraju se, nakon kraćih ili dužih pauza, oko toga dogovore. Niko više  ne postavlja pitanje o legalitetu, legitimitetu, smislu i efektima usvajanja ovakvih budžeta u Distriktu.
   Sve se odvija, kako jedan od poslanika reče, po scenariju serije «bela lađa». I to tako traje godinama. Ono što zabrinjava je što takva praksa, bar javno, više nikome i ne smeta. Izgleda da smo svi našli svoje mjesto u amandmanima ili se nadamo da ćemo naći. Na hiljade korisnika čeka da vidi da li je njegova lutrija-amandman prošla. Tu bude malih razočarenja, ali i velikih radosti i velikih dobitaka.  I to je sve. Nadam se da smo onda svi zadovoljni. Ako nismo….??? O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email