Brčko je KLJUČ OPSTANKA BiH, posebn ako Dodik krene na odvajanje RS od BiH

Poznato je građanima da su oba bh. entiteta sastavljena od po dva dijela, preciznije rečeno teritorija im nije u cijelosti spojena. Ta činjenica je više izražena na entitetu Republika srpska koji je praktički na pola presječen baš u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (BD). Slična situacija je i kod većeg bh. entiteta Federacije BiH, međutim, tu se radi o odvojenosti jednog manjeg dijela i to Posavskog kantona.

Sve ove činjenice su od vitalne važnosti za razumijevanje trenutačne i buduće situacije u državi Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o zagovaranju odvajanja entiteta Republika srpska.

BiH se ne može raspasti niti podijeliti, a jedna od trenutno važećih činjenica koje to garantuju jeste i isprekidanost teritorija njenih entiteta, posebno RS koji ima separatističke težnje u trenutnom rukovodstvu. Upravo je taj entitet teritorijalno podijeljen na dva zasebna dijela, istočni i zapadni. Ta teritorijalna podijeljenost postoji zahvaljujući BD i može stvoriti disfunkcionalnost ta dva dijela u eventualnim kritičnim situacijama.

Iako je formalno pod direktnom jurisdikcijom države Bosne i Hercegovine, te kako je kondominium (suvlasništvo) oba entiteta, BD, zahvaljujući Arbitražnom sporazumu, ima poseban status i posebna je administrativno-upravna jedinica najviše nalik na jedinicu lokalne samouprave.

Svih ovih činjenica veoma su svjesni u rukovodstvu RS-a i na sve načine nastoje teritoriju i građane BD učiniti kako na formalne, tako i na neformalne načine dijelom manjeg bh. entiteta. „Usisavanje“ i ovladavanje Distriktom, tiha je, ali vidljiva konstantna politika RS-a. Svjesni su da je to kopča koja može spajati ili razdvajati dva velika komada RS-a.

To se prvenstveno očituje kroz svakodnevni rad Ureda Vlade RS u BD. Ovo je najozbiljnije djelovanje jer je glavna funkcija ovog ureda izdavanje entitetskog državljanstva. Građani BD se opredjeljuju od kojeg će entiteta uzeti državljanstvo, koje se kroz različite stimulacije i na sve moguće načine nastoji nametnuti što većem broju građana BD. Tu je i djelovanje na svijest građana s ciljem da se u glavama stvori slika da je BD dio RS-a. Tako se kroz različite skupove, izradom entitetskih topografskih karata i ostalim slikovnim prikazima, Distrikt inkorporira u sastav manjeg bh. entiteta.

Sudeći po samouvjerenosti zagovornika samostalnosti RS-a, pogotovo Milorada Dodika, oni nemaju dvojbe o tome kome Brčko pripada. Ne trebamo pristajati na takvu postavku. Uvijek na njegove najave otcjepljenja RS-a treba mu postaviti pitanje o Brčkom koje stvara teritorijalni diskontinuitet tog entiteta.

Dok traje ova javna i tajna borba za dominacijom u BD, sa ciljem da se u budućnosti taj dio naše države pokuša inkorporirati u manji bh. entitet, bošnjački političari i institucije iz Federacije BiH ne poduzimaju skoro ništa da bi zaustavili takvo djelovanje iz RS-a, te da bi praktično djelovali u BD.

Pitamo se da li uopšte radi Ured Vlade FBiH u BD? Pitamo se zašto bošnjački član Predsjedništva BiH tamo ne otvori svoj kabinet?  Pitamo se zašto bošnjački političari više ne pridaju pažnje i više ne posjećuju ovaj grad na Savi? Pitamo i predlažemo.

Brčko je ključ države Bosne i Hercegovine!

 

Izvor: bh-vijesti.com

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email