"BRČKO MOJE, BRČACI TE VOLE": O FICIBAJRU (FICIBAJERU) NEMA KO DA BRINE!

   Nakon usvajanja budžeta za 2017. godinu, koje je samo jedan u nizu primjera političke privatizacije javnih sredstava, oglasili su se politički čelnici Distrikta isticanjem navodnih «razvojih» komponenti budžeta kako bi bar kod sebe stvorili privid očuvanja elementarnog samopoštovanja i poštovanja funkcije koju obavljaju. Teško da su svojim izjavama uspjeli bilo koga ubijediti u dobre strane politike koja je koncipirala i usvojila ovaj budžet jer u krajnjem ni oni sami ne vjeruju u ono što govore.

   Isticani su navodno «razvojni» elementi budžeta koji se svode, kako su navodili, na izdvajanje sredstava za bolnicu, podsticaje u  poljoprivredi i privredi, izdvajanja boračkim organizacijama, gradnju dva obdaništa, čišćenje lokacije «Izbora», uređenje «Interpleta»…
   Pošto su ove izjave isključivo u funkciji prikrivanja pravog stanja stvari, nećemo posebno isticati da zdravstvo u Distriktu već godinama nema elementarnih dijagnostičkih sredstava, da su podsticaji u privredi i poljoprivredi veći od ukupnih poreza koje Distrikt ostvari od ovih djelatnosti, da borci sami traže da se promijeni način izdvajanja za boračka udruženja, da se efekti uređenja Intrepleta i Izbora tek trebaju pokazati i da je još upitno ko će od ovih izdvajanja imati istinsku korist. Teško je ovdje govoriti o bilo kakvom razvoju. Ako se već govori o nekim izdvajanjima, onda treba reći da su se ona trebala koncipirati na osnovu procjene privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora i makroekonomskih indikatora i da se sredstva mogu koristiti isključivo ekonomično, efektivno i efikasno kako to predviđa Zakon o budžetu, a ne na osnovu samovolje pojedinaca na vlasti.
   No, i mi ćemo ovaj put prihvatiti metodologiju naših «čelnika» i nastaviti sa nabrajanjem za šta su sve izdvajana javna sredstva. Tako treba dodati da se već godinama izdvajaju milionska sredstva za vjerske zajednice, koje su izgleda postale sastavni dio državne strukture Distrikta, da se godinama izdvajaju milionska sredstva za tri univerziteta, Sarajevo, Istočno Sarajevo i Mostar, kao da nemamo dovoljno univerziteta u Distriktu, da se financira  izgradnja onih seoskih i prigradskih sportskih dvorana, zavisno od toga iz kojeg nam sela ili zaseoka dolaze aktualni funkcioneri na vlasti, da se izdvajaju na stotine hiljada, pa  i milioni maraka za fiktivna i stvarna udruženja raznih profila a da se minimalno polovina tih sredstava vraća pojedinim poslanicima ili strankama i sve tako i slično sa preko 1600 amandmana…
   Ako i prihvatimo takvu logiku budžeta u Distriktu, ipak ostaje da se zapitamo kako to da se izdvajaju sredstva za «sve i sva», a da nema bilo kakvog izdvajanja za Ficibajr (Ficibaer), kultno izletište u Brčkom. U gradu na dvije rijeke sa višekilometarskom obalom Save nema gotovo ni jednog kupača ni kada su najveće vrućine. Na ušću Brke u Savu,  pred nekada poznatom brčanskom slastičarnom «kod Ganije», nemoguće  je sjediti zbog užasnog smrada fekalija.
   Za sam Ficibajr se godinama izdvaja isključivo za elementarno održavanje. Ranijih godina su neki poslanici «samoinicijativno» izdvajali određena sredstva za uređenje Ficibajera, koja naravno, nikada nisu implementirana. Danas, nažalost, nema više ni takvih pojedinaca a da ne govorimo o organiziranoj politici koja bi brinula za Ficibajr. Nedostatak elementarne političke brige za ovo izletište  najbolje pokazuje da u Brčkom ne postoji politička snaga koja brine o urbanom Brčkom, brčanskoj tradiciji, brčanskom kolektivnom sjećanju i brčanskom načinu života. Ono što je ostalo od brige za urbano Brčko je, s jedne strane, otvorena «ljubavna pornografija» brčanske dijaspore koja na Facebooku mazohistično ponavlja u raznim «pozama» «Brčko moje, Brčaci te vole». Nažalost, ti brčanski «ljubavnici» u dijaspori nisu u stanju ni da se registruju za lokalne izbore, a kamo li da svojim glasovima bar pokušaju politički promovirati neku «brčanskiju» politiku u Distriktu. S druge strane Brčkom ostaje servilna domaća «inteligencija» koja brine za Brčko na način  da svaki dan pokorno ljubi ruke novim političkim skorojevićima na vlasti, ne bi li se dodvorila za svoje grantove.
   Ili će se za Brčko ubrzo govoriti «bio jednom jedan grad» ili će oni koji javno izjavljuju «Brčko moje, Brčaci te vole», osim facebookovskih «laprdanja», učiniti i nešto konkretno za svoj «Ficibajr». O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email