SDA, BDP I SDP-NOVA BOŠNJAČKA VEĆINA U VLASTI DISTRIKTA

   Pored zaista vrućeg ljeta za očekivati je da će i jesen biti još vruća, naravno, ona politička. Ulazi se u izbornu 2018. godinu. Mada postoji razlika između lokalnih i opštih-državnih i entitetskih izbora, sve je izvjesnije da će se lokalne političke prilike od jeseni morati prilagođavati državnim i entitetskim. To bi značilo promjenu aktualne političke vlasti u Distriktu i njeno “uštimavanje” prema potrebama opštih izbora.

   Sukob u R. Srpskoj na relaciji Dodik-SDS ulazi u svoju najžešću fazu. Prilikom nedavne posjete Brčkom Dodik je donio jasnu poruku da SNSD u Brčkom mora prestati politički flertovati sa SDS-om i da SDS trebaju što prije “izbaciti” iz srpske vladajuće većine. Objektivne političke  pretpostavke za to već su stvorene. Šef Socijalističke partije R Srpske Petar Đokić je “izlobirao” transfer poslanika sa liste PDP-a g. Kokanovića u redove socijalista, tako da već sada postoji funkcionalna srpska politička većina i bez SDS-a. To se potvrdilo na jednoj od posljednjih sjednica Vlade kada su, pri usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu, ministri SDS-a napustili sjednicu, a da je nakon toga zakon ipak usvojen, uz prisustvo ostalih srpskih ministara. To je bio presedan u srpskoj političkoj praksi u Distriktu. Do sada je SNSD uvijek “pratio” SDS. Izgleda da je sa tom praksom svršeno i da SDS postaje isključivo ukras u aktualnoj vlasti, dok će istinski nosioci srpske vlasti u Distriktu biti SNSD i socijalisti, kojima se sve više približava i PDP. SDS-u ostaje da zbog par fotelja nosi teret loše vlasti, na koju ne može bitno uticati, ili da pređe u opoziciju, gdje se uvijek bolje snalazio i bivao djelotvorniji, bar kada su u pitanju opšti interesi.
   Kada su u pitanju hrvatske političke prilike stvari su mnogo jasnije. HDZ već odavno nema ozbiljnu hrvatsku konkurenciju u Distriktu. Lokalni HSS, sa Ivanom Krndeljom i Pejom Mendešom, mada ima svoje relativno stabilno biračko tijelo, sve više zaostaje za HDZ-om. Sve su prilike da će tako ostati i u narednom periodu. Tako HDZ zadržava relativno udobnu političku poziciju, ali kako prilike pokazuju sve neudobniju za Hrvate u Distriktu, osim naravno za one izabrane. Hrvati napuštaju Distrikt i već su brojčano postali manjina, tako da će se uskoro kampanje za hrvatske glasove najvećim dijelom voditi u inostranstvu.
  U ovome trenutku najinteresantnija politička kombinatorika je kod Bošnjaka. Ljubavnoj vezi između Izetbegovića (SDA) i Radončića (SBB) već odavno je došao kraj. Ovdje se više ne radi o prekidu političkih odnosa nego o borbi na život i smrt. Radončićev emisar iz Sarajeva, inače stručnjak za političke kombinatorike i politička uštimavanja, dobio je zadatak da “uštima" političku većinu u Distriktu prema SBB-ovim, i ne samo SBB-ovim, projekcijama opštih izbora 2018. godine, kada bi SDA trebala da ode, ne samo u opoziciju, nego na margine političkih zbivanja u BiH. Za tako nešto mora se prvo naći slaba karika u poslaničkom lancu SDA. Emisar je već pronašao “najslabiju kariku” koja bi, pod određenim uslovima, trebala preći u nezavisne poslanike. Kontakti sa SDP-om se obnavljaju, a sa (ne) zavisnim poslanikom Drapićem veza nikada nije ni prekidana. Ostaje problem da se “uštima" odnos sa BDP-om, odnosno njenim harizmatičnim predsjednikom Admirom Nukovićem.
   Naravno, tu je “Emisar" nešto zaboravio. Potcijenjen je jedan izuzetno važan faktor, a to je politička lucidnost aktualnog predsjednika SDA, Eseda Kadrića. Kažu za njega da je “pokupio sve najbolje, neki bi rekli najgore, osobine Mirsada Đape. To je politika bez morala, prividna nenametljivost a tiha prisutnost u svakoj pori političkog života, egocentričnosti, provincijalna megalomanija, beskrajna “ljubav” spram političke vlasti, izražena političku drskost, koju prati solidna retoričnost. Sve ove osobine čine Kadrića “uspješnim” i nepredvidljivim političarem.
   Još u startu Kadriću je bilo jasno da koalicija SBB-a sa SDA nema budućnosti. U osnovi ona je imala za cilj  vraćanje SBB-a za sto političkih privilegija, a time i njegovo, kakvo-takvo, političko stabiliziranje. Odmah nakon toga, prema već napisanom “katil-fermanu”, tražit će se njegova politička glava. Stoga je on lucidno ostavio otvorena vrata obnovi veze sa bivšim “prijateljem” Admirom Nukovićem. U tu obnovljenu vezu uklapa se i SDP, kojem bez ozbiljnih budžetskih injekcija prijeti opšte političko rasulo. Stoga bi najesen najrealnija brčanska politička slagalica mogla biti da nakon “odlaska” SDS iz vladajuće većine i uključivanjem brčanskih socijalista i eventualno PDP-a u srpsku većinu, paralelno sa tim dođe do “istiskivanja” SBB-a iz vlasti i uspostavljanje novog političkog bošnjačkog saveza u Distriktu-SDA,BDP-a i SDP-a.
   Bilo kako bilo, ostaje nam da vidimo kakv(e)o nas političk(o)e MORE čeka (ju) nakon odmora.

 

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email