Novi primjer nepotizma i korupcije pri zapošljavanju: Izbora šefa Pododjela za veterinarstvo nezakonit i nestatutaran

Zapošljavanje u institucijama Distrikta je već godinama tema koja nailazi na veliko zanimanje javnosti u smislu brojnih primjedbi da je u ovoj oblasti uveliko prisutna korupcija, nepotizam, prilagođavanje konkursa podobnim kandidatima, ličnim interesima, stranačkim  lobiranjima i slično.

Nedavni slučaj izbora šefa Pododjela za veterinarstvo koji ne zadovoljava ni stručne ni zakonom propisane kvalifikacije (žalbeni rok je u toku) pri Odjelu za Poljoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH jasno pokazuje svu bahatost čelnika Distrikta, koji su i pored više upozorenja da konkurs nije u skladu sa zakonom i Statutom Brčko distrikta BiH nastavili provoditi nezakonitu i nestatutarnu proceduru.

Naime, još u fazi pripreme predmetnog konkursa – prije njegovog objavljivanja – upravna inspektorica se obratila gradonačelniku i šefu Odjela za poljoprivredu Inicijativom za izmjenu uslova stručne spreme šefa Pododjela za veterinarstvo. Organizacionim planom Odjela za poljoprivredu za šefa Pododjela za veterinarstvo propisani su slijedeći uslovi stručne spreme : diplomirani ekonomista ili doktor veterinarske medicine ili diplomirani inžinjer poljoprivrede, što je u suprotnosti sa članom 81. Zakona o veterinarstvu BiH koji se primjenjuje u Distriktu.

Nezakonitost u ovom slučaju potvrđuje i Mišljenje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ured za veterinarstvo BiH od 18.09.2019. u kojem se decidno navodi:

„Mišljenja smo  da na pozicije rukovodećih službenika iz člana 81.Zakona o veterinarstvu BiH mogu biti imenovani samo veterinari ( doktori veterinarske medicine ili diplomirani veterinari) a nikako drugi obrazovni profili kao što su diplomirani ekonomisti, diplomirani inžinjeri poljoprivrede i sl.“

U međuvremenu je ovaj slučaj dospio i do Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, koji se oglasio nenadležnim ali je u svom Rješenju precizno naveo „da član 1. Stav (4) Statuta Brčko distrikta BiH propisuje obavezu donosioca opštih akata da ih u fazi njihove izrade usklade sa važećim zakonima i odlukama institucija Bosne i Hercegovine“.

U konkretnom slučaju, opšti akt je Organizacioni plan, a donosioci su šef Odjela za poljoprivredu i gradonačelnik, odnosno Vlada Brčko distrikta BiH

Imajući u vidu značaj Pododjela za veterinarstvo koji se, između ostalog, brine o stanju stočnog fonda, sprečavanju epidemija i zaraznih bolesti itd., nejasno je zašto su šef Odjela za poljoprivredu i gradonačelnik ignorirali upozorenja upravne inspektorice, Apelacionog suda i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te odlučili da nastave sa nezakonitom i nestatutarnom procedurom?

Možda nam žele poručiti da se smatraju apsolutnim vladarima ove lokalne zajednice, te da ih zakoni i Statut Distrikta ne zanimaju ukoliko nisu u funkciji ostvarivanja ličnih i partijskih interesa?

U svakoj normalnoj i civiliziranoj sredini oni koji proizvode pravni kaos se pozivaju na odgovornost, procesuiraju i sankcioniraju, naročito ako to čine uprkos brojnim upozorenjima. Hoće li se to desiti i u Brčkom, i jesmo li normalna i civilizirana sredina u kojoj se poštuju zakoni i vladavina prava –vidjet ćemo.

 

Fa.S.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email