KAKO FUNKCIONIŠE VLAST U BRČKO DISTRIKTU BIH? U DISTRIKTU JE VLAST VELIKA SLAST.

U četvrtak, 13. jula održana je 14. redovna sjednica Skupštine Distrikta, posljednje zasjedanje prije ljetnih odmora. Dnevni red je bio neuobičajeno obiman te je za pretpostaviti da je ovo zasjedanje bilo u funkciji da se neki zakon i odluke «proguraju» u «tišini» vreline brčanskog ljeta i u odsustvu nekih poslanika. Ona nam može poslužiti kao sublimirani paradigmatični primjer nekih od osnovnih karakteristika funkcioniranja vlasti u Distriktu.

   Ono što je bit svakog parlamenta proizlazi iz samog naziva izvedenog iz francuske riječi «parler» što znači govoriti. Pojednostavljeno, parlament je mjesto gdje predstavnici građana treba retorički (govorom) da izraze ili ospore određenu politiku. Što se tiče većine naših poslanika oni teško da smisleno mogu retorički izraziti bilo šta, a kamoli neku politiku. Neuki, nepripremljeni, bahati, sa bezbroj polomljenih, nepovezanih, nesmislenih rečenica kojima mogu jedino izraziti provincijalnu megalomaniju i narcisoidnost sopstvenog ega. «Parlaju» oni i javljaju se za riječ tek da nešto kažu. Obično počnu riječima: Eto nisam mislio da  se javim, al'…; Pa ljudi moji šta je ovo, meni su ove riječi zaparali oči; Ja pitam ovu skupštinu a pitam i samoga sebe…I tako u nedogled se nižu biseri dok predsjedavajući ne stavi tačku pitanjem: Hoćete li da napravimo pauzu sad odmah? Možda bi više odgovornosti za javno izrečenu  riječ imali kada bi morali naknadno slušati sami sebe.
   Druga bitna osobina aktualne vlasti je homogenost (jedinstvo) pri izglasavanju gotovo svih odluka. Gotovo da nema retoričkog (političkog) spora o bilo kojem, pa i najosjetljivijim, javnim pitanjima. Izgleda da su karte dobro podijeljene. Svako je dobio svoje. Ovaj put  u vlasti nema «remetilačkih faktora». Upravljanje sa 230 miliona KM godišnje je, kako reče bošnjačka siva eminencija političkih procesa u Distriktu, isuviše «slasna» stvar da bi se dozvolilo da neko remeti takvu sreću «vladajućima», zbog nekih principa i pozivanja na zakonitost.
   Magija vlasti (slasti) upravljanja ogromnim javnim sredstvima, moć koja iz toga proizlazi kao i materijalna udobnost koja se time stiče, postala je demonski neodoljiva. Tako i samo javna misao da bi neka od aktualnih članica vlasti mogla otići u opoziciju izaziva burne reakcije. SDS se brani od takve mogućnosti pozivanjem na svesrpsko jedinstvo u Distriktu, naročito istaknutim  prilikom obilježavanja krsne slave Stranke. SBB takvu mogućnost odlaska u opoziciju pokušava odagnati sada već neskrivenim hvalospjevima i dodvoravanjem predsjedniku Skupštine Distrikta i predsjedniku SDA Esedu Kadriću. Vlast po svaku cijenu. Zašto? Pa zato što je vlast u Distriktu velika slast. Ko će joj odoljeti!?
  Sve ovo može se ilustrirati na primjerima posljednjeg skupštinskog zasjedanja. Kod Izvještaja o radu Fonda zdravstvenog osiguranja za 2016. godinu mogli smo saznati, nakon što je u jutarnjim satima Vlada Distrikta usvojila milionske subvencije za zdravstvo, da je Fond povećao plate svojih uposlenika. Vjerovatno je to nagrada za deponovana sredstva u Bobar banci koja su dovela do milionskih gubitaka za Distrikt. Upit poslanika Antića o povećanju plata u Fondu nije imao za cilj da ospori ovo povećanje nego da izdejstvuje ista ili slična povećanja u institucijama u kojima gazduje njegova (SNSD) stranka. Sam izvještaj i stanje u zdravstvu nikoga od poslanika nije interesovao. Izvještaj je usvojen bez diskusije.
   Kod usvajanja Poslovnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta JP «Putevi» smislena i argumentovana diskusija poslanika Burića je ukazala na formalne nedostatke Poslovnika, koji implicira ovlaštenja direktora da po svojoj volji imenuje rukovodeći kadar. Osim tihe zbunjenosti i posramljenosti predsjednika Upravnog odbora JP «Putevi» niko od prisutnih poslanika nije se ni «počešao» nad Burićevom argumentacijom, te je Poslovnik usvojen.
   Upravo u vrijeme zasjedanja Skupštine je obznanjeno da je protiv bivšeg direktora JP «Putevi» podignuta optužnica zbog nezakonitosti u poslovanju i zloupotrebe položaja. No, kada se malo bolje pogleda ova, kako kažu «najobimnija optužnica za korupciju» može se vidjeti da se inkrimisana djela relativno minorna u odnosu na milionske poslove koje vodi ovo javno preduzeće. Stoga se kao logično postavlja pitanje da li je bivši direktor ove  milionske poslove preduzeća (zaobilaznica…) vodio zakonito, a nezakonito samo minorne «posliće». ili je on žrtvovan na benignim deliktima kako bi se poštedio od onih «malignih» zarad «opšteg» interesa, odnosno kako bi problemi sa zaobilaznicom bili prevaziđeni. Naravno, to Vlast u Distriktu već godinama ne interesuje.
   Temeljem rečenog  bitna odrednica funkcioniranja vlasti u Distriktu je slast, slast kojoj se ne može odoljeti. Ili, kao što reče jedan moj prijatelj Hercegovac: «Svi  se u Brčkom žale na lošu vlast, ali samo do trenutka dok ne osjete njenu slast».
   Stoga, pravo pitanje više nije kakva je vlast u Distriktu. Odgovor na to pitanje već svi znamo. Pravo pitanje je može li u Distriktu biti drugačija vlast od ove kakvu imamo?

 

O.P.L.

 

VEZANI ČLANCI:

SDA, BDP I SDP-NOVA BOŠNJAČKA VEĆINA U VLASTI DISTRIKTA

Pin It
Print Friendly, PDF & Email