IZRADA NOVIH REGULACIONIH PLANOVA U DISTRIKTU OTVARA PITANJE IZGRADNJE DŽAMIJE U CENTRALNOM DIJELU BRČKOG?!

Skupština Brčko Distrikta BiH je na posljednjoj vanrednoj sjednici ekspresno, bez puno diskusije, izglasala odluke kojima se pristupa izradi novih regulacionih planova. Obrazloženje je da se radi o izgradnji novih kružnih tokova i da neki od regulacionih planova ističu ili su već istekli. I ko zna iz kojih sve razloga i šta će se već u tim novim regulacionim planovima naći. No, to je prilika da se uz ono što se pominjalo u obrazloženju i što se krilo iza obrazloženja pridodaju i neke druge stvari, koje se nisu pominjale,

a koje već dugo opterećuju političke odnose u Distriktu. Podsjetimo da se ne tako davno, za mandata prošle Vlade, dugo vodila polemika oko izmjene regulacionog plana u centralnom dijelu grada radi izgradnje džamije. Zahtjev za izmjenu regulacionog plana podnijela je Islamska zajednica u Brčkom, još davne 2002. godine. Do danas na taj zahtjev nije dobila odgovor. Pošto  podnosilac izgleda nije mnogo mario za svoj zahtjev ovim pitanjem se već godinama bavi politika. Naravno, zarad svojih a ne interesa Islamske zajednice i muslimana. Bošnjaci su pristajali na poniženja odustajanja od zahtjeva za izgradnjom džamije zarad učešća u vlasti i budžetskih privilegija. Izmjenama regulacionih planova ponovo se otvara pitanje zahtjeva Islamske zajednice za izgradnju džamije. Aktualna izmjena regulacionog plana u centralnom dijelu grada pitanje džamije ponovo stavlja na dnevni red. Pitanje koje su godinama gurano i stranu u stranu radi političke trgovine.
   Nakon usvajanja odluke o izradi novih regulacionih planova logično je postaviti pitanje: šta će Bošnjaci i bošnjačke stranke u vlasti uraditi da se ponovo aktualizira pitanje izgradnje džamije, odnosno šta će uraditi kako bi se odgovorilo na legalan i legitiman zahtjev Islamske zajednice Brčko? Gledajući na okolnosti koje su se izmijenile u odnosu na prošli mandat Vlade, a koje se tiču činjenice da je na čelu resornog odjela koji predlaže izmjene regulacionih planova sada SDS, odnosno šefica odjela koju je predložila ova stranka, čini se da od izgradnje džamije neće biti ništa. Naime, u prošlom mandatu Vlade ova stranka je bila najveći protivnik ideje o promjeni regulacionog plana koji podrazumijeva izgradnju džamije tako da bi naivno bilo i pomisliti da će se tu nešto promijeniti. Ali pritisak na bošnjačke stranke na vlasti od strane opozicionih Bošnjaka u skupštini, ali i javnosti, da se ovo pitanje okonča će zasigurno svakim danom rasti. Stoga će se bošnjački lideri u Brčkom morati suočiti sa istinom da jedan civilizacijski zahtjev Islamske zajednice, kao što je izgradnja vjerskog objekta, nisu bili u stanju da riješe. Zato je za očekivati da se na jesen ponovo otvori polemika o izgradnji džamije u užem gradskom jezgru. Ili će se, zarad političke trgovine, ponovo gurnuti pod tepih. Naravno, u svemu ovome svoju bitnu ulogu trebala bi imati i Islamska zajednica.

 

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email