POSTOJI LI MEĐUNARODNA PRAVNA ZAŠTITA U SLUČAJU OSMANA OSMANOVIĆA?!

Slučaj Osmana Osmanovića uhapšenog od strane istražnih organa Republike Srbije predstavlja po ocjeni stručnjaka za međunarodno pravo ozbiljan presedan po pitanju pravne sigurnosti drugih državljana koji putuju u tu zemlju. Danas su to državljani Bosne i Hercegovine, a već sutra mogu biti i državljani drugih zemalja. Zašto?

  Zato što se Srbija ne pridržava zaključenih međunarodnih bilateralnih ugovora o izručenju uhapšenih u krivično pravnim stvarima, niti se pridržava međunarodnih pravnih principa po kojima se uhapšenima u krivičnim stvarima istraga i sudsko procesuiranje vodi u državi na čijoj teritoriji se sumnja na počinjeno  krivično djelo. Ovakvi pravni presedani učinjeni posebno prema državljanima susjedne države sa kojom postoji zaključen bilateralni sporazum imaju posebnu težinu jer mogu izazvati i recipročne slučajeve i daju ružnu poruku građnima da ne putuju u tu državu jer mogu biti uhapšeni.

Nakon što su u slučaju Osmanović institucije Bosne i Hercegovine zatražile od Srbije izručenje i nakon što je taj zahtjev odbijen u redovnim postupcima pred srbijanskim pravosuđem, postavlja se pitanje šta se može učiniti u smislu međunarodne institucionalne pravne zaštite u ovom predmetu ukoliko se jasno može dokazati da Srbija krši temeljne pravne međunarodne principe kao i bilateralne sporazume o izručenju.

Ključno pitanje je, da li su državni organi BiH završili svoj posao podnošenjem pomenutog zahtjeva ili nisu? Ako nisu, da li će se iko od državnih institucija BiH obratiti međunadnim sudovima mjerodavnim za primjenu međunarodnog prava? Ako to neće da urade mora ih neko na to natjerati. A to jedino možemo mi uraditi,  PEOPLE, NAROD, GRAĐANI OVE DRŽAVE.

 

A.U.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email