PATRIOTIZAM KAO NAKARADIZAM: Kako su Bošnjaci u vlasti progutali rovca ili sjeli na volej gradonačelniku Miliću u povodu Dana nezavisnosti BiH?!

 Kao bomba je u medijima odjeknula vijest da je sjednica brčanske Vlade prekinuta zbog toga što je gradonačelnik Milić zatražio informaciju o zakonitosti postavljanja zastavica države Bosne i Hercegovine na trgu u centru grada.

Društvene mreže su potom preplavili komentari o tome kako gradonačelniku Miliću smetaju bosanske zastavice, a kako mu ne smetaju zastave entiteta RS kada se radi o proslavama dana RS u Brčkom; da je 1. mart praznik u BiH i da isti treba da se praznuje; ali i da su zastavice u centru grada postavljene naopako i da je bolje da nisu nikako ni postavljene; da Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove ne izdaje odobrenja za bilo šta bošnjačko... i tako dalje i tako dalje.  

      Na kraju se stekao utisak da je gradonačelnik Milić bacio rovca, dodao loptu Bošnjacima u vlasti, spremno očekujući njihovu reakciju. Treba naglasiti da je on tražio informaciju o zakonitosti postavljanja zastavica, dakle, ne zakonitosti proslave praznika u Brčkom, nego zakonitosti procedure po kojoj je grad okićen u svrhu proslave 1. marta.

   Međutim, bošnjački predstavnici u vlasti rovca su progutali. Burno reagujući vratili su loptu gradonačelniku i na taj način omogućili volej gradonačelnika Milića. Politički naivno, Bošnjaci su se patriotski lupali u prsa i počeli postavljati pogrešna pitanja: Kome to u Brčkom smeta zastava Bosne i Hercegovine koja je ujedno i zastava Distrikta? Kome to smeta proslava proslava ustavnog praznika u Brčkom? Pri tome ne odgovarajući na postavljeno pitanje: Da li je kićenje grada provedeno zakonito?

    Tako su bošnjački predstavnici sjeli su na volej gradonačelniku iz dva razloga.

     Prvo, formalno-pravno, kićenje Distrikta za Dan nezavisnosti, zakonitog praznika BiH i Brčko Distrikta BiH, uistinu nije bilo u skladu sa važećim zakonskim normama, kao što je i sam glavni koordinator naposlijetku priznao. Angažman pravnih lica u svrhu kićenja grada za vrijeme državnih praznika je prema Zakonu o komunalnim djelatnostima nadležnost gradonačelnika. Postavljanje zastavica na stubove javne rasvjete obavlja se uz pribavljanje saglasnosti Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove. Izvršeno kićenje grada nije ispoštovalo nijednu od ove dvije odredbe.

     Drugo, sjeli su na volej i kad se shvatilo da je zakoniti praznik nezakonito kićen. Politički odgovor bio je pogrešan i nezreo: Jeste nezakonito, ali kome to smeta zastava, pa to je i zastava Distrikta, itd...To je omogućilo gradonačelniku da volejem ispuca ovakav stav Bošnjaka na način da kroz isti takav ili sličan stav legitimizira sutrašnje kićenje trga Distrikta za dan RS-a, zastavicama RS-a, pa da kaže: Jeste nezakonito, ali kome to smeta, pa to je entitetska zastava jednog entiteta zajedničke nam Bosne i Hercegovine...

     A kako je trebalo reagovati pitate se? Odgovor je dvojak. S jedne strane imamo odgovor na pitanje kako je trebalo reagovati u slučaju kićenja grada, a drugo kako je trebalo reagovati na informacije o nezakonitostima koje je tražio gradonačelnik Milić.

     Prije svega bošnjački lideri u Brčkom trebali su daaaavno prije planirati kićenje grada povodom obilježavanja 1. marta.

    Da su na vrijeme planirali ne bismo došli u situaciju da jedno udruženje građana, sa najboljim namjerama, vrši inicijativu kićenja grada i kiti isti, nego bi to radili predstavnici Bošnjaka u vlasti.

    Da su na vrijeme planirali, uputili bi se u norme kojima su regulisani zakonski uslovi kićenja grada, obezbijedili usklađenosti sa zakonom i ne bi dopustili da dođe do ove situacije.

    Da su na vrijeme planirali ne bi se udruženje moralo obratiti odjeljenju Vlade za podršku u kićenju, nego bi takva podrška bila na vrijeme obezbijeđena.

    Da su na vrijeme planirali znali bi i uputili onoga ko kiti grad na koji se način ističe zastava Bosne i Hercegovine u povodu obilježavanja praznika.

    Ako se u konkretnom slučaju ne radi samo o inicijativi jednog udruženja građana nego o realizaciji nekih grantovskih sredstava u svrhu kićenja grada, tim gore, jer je na taj način planer ili isplatilac grantovskih sredstava prekršio zakon obezbijedivši novac u ove svrhe nevladinom udruženje, uzurpirajući na taj način zakonska ovlaštenja gradonačelnika.

    Drugo, kada je gradonačelnik Milić postavio pitanje o zakonitosti kićenja grada, ispravan odgovor bio je: Pročitaj gradonačelniče Miliću zakon čije poštivanje tražiš! Zakon kaže:

„U vrijeme državnih i praznika Brčko distrikta BiH vrši se dekoracija i uređenje grada i naseljenih mjesta. Poslove postavljanja transparenata, zastava, tribina i drugih objekata i obilježja za vrijeme praznika za potrebe Vlade obavlja nadležno odjeljenje, ili drugo pravno lice koje gradonačelnik angažuje za obavljanje tih poslova.“

     Dakle, vrši se uređenje grada, gradonačelniče Miliću. Nema „može da se vrši“ ili „vrši se ako...“ nego se vrši, gradonačelniče Miliću. Kako i sami znate kao magistar prava, 1. mart je ustavan praznik i radi se o prazniku Bosne i Hercegovine donesenog na osnovu zakona koji po Ustavu BiH i odluci Ustavnog suda BiH nastavlja da važi u Bosni i Hercegovini, a takvi zakoni su po sili Statuta Brčko Distrikta BiH direktno primjenjivi u Brčko Distriktu BiH.

    S obzirom da nadležnog odjeljenja za kićenje po brčanskom Zakonu o javnoj upravi nema, to znači gradonačelniče Miliću, da ste vi odgovorni da se kićenje Distrikta vrši u vrijeme državnih praznika. Zato Vas gradonačelniče Miliću treba pitati: Šta ste Vi poduzeli da se vrši kićenje grada i da angažujete pravno lice koje će da vrši kićenje grada? Šta ste vi poduzeli da se izvrši zakon i da se grad okiti za vrijeme državnog praznika? Trebate li vi odgovarati kao nadležna instanca što grad nije obilježio državni praznik i što grad Vašom obavezujućom, na zakonu zasnovanoj, inicijativi nije okićen i što na taj način izražavate nepoštovanje prema državi i njenom prazniku u čijem gradu obnašate funkciju gradonačelnika? Trebate li Vi odgovarati što niste izvršili normu propisanu zakonom?

   Bilo koja odgovornost na koju Vi pozivate druge, automatski povlači Vašu odgovornost jer ste Vi trebali i bili odgovorni da uradite taj posao, odnosno da izvršite zakon i obilježite ustavno priznati praznik države Bosne i Hercegovine u gradu Bosne i Hercegovine čiji ste gradonačelnik, a u kome su propisi te iste države Bosne i Hercegovine direktno primjenjivi.

Tako je trebalo reagovati.

     No, Bošnjaci u vlasti Brčko Distrikta BiH očigledno nemaju kapaciteta da smisleno planiraju i  reaguju: pravno utemeljeno i politički zrelo. I ovaj put, kao i mnogo puta prije toga, Bošnjaci u vlasti nisu imali kapaciteta da na vrijeme planiraju proslavu jednog od najznačajnijih praznika Bosne i Hercegovine i da u skladu sa zakonom okite grad i proslave ovaj praznik, nego angažiraju da to umjesto njih rade udruženja građana. Nemaju ni toliko sposobnosti da pročitaju zakon i da vide da je kićenje grada ovlaštenje gradonačelnika, te da je tog istog gradonačelnika trebalo na vrijeme pravno-politički obavezati da planira kićenje grada u svrhu obilježavanja praznika Bosne i Hercegovine u Brčko Distriktu BiH. U protivnom, podnijeti prijavu protiv njega zbog nepoštivanja zakona.

   To, naravno, nisu u stanju uraditi politički i intelektualni "kepeci", skorojevići i mediokriteti, koji obnašaju vlast u Distriktu. Tako, umjesto da se gradonačelniku Miliću spočitava da ne poštuje Ustav i zakone u povodu proslave Dana nezavisnosti, on traži odgovornost za njihovo nezakonito postupanje prilikom kićenja grada. Nedostatak političke mudrosti, intelektualne zrelosti, političke odvažnosti i principijelnosti ova grupacija na vlasti nadoknađuje izlivima retoričkog patriotizma a sve u svrhu političkog marketinga. Pa sad će izbori, mora se pokazati ko je najveći patriota, ko je veliki Bošnjak, musliman…

 

  Politička zrelost i pravno razumijevanje ovdje izostaje i ostavlja se nekome drugom. Stoga se i sjelo gradonačelniku na volej u pravnom i političkom smislu. Sada nam se rugaju što ne poštujemo zakon kad obilježavamo državni praznik i ne znamo kako se propisno postavljaju državne zastavice, a za to se može još i odgovarati. Kakvog li apsurda, kakve li sramote.

      Nema veze, neka nam se rugaju i neka se smiju. Mi defiliramo i dalje i busamo se u prsa. Pravo i politička zrelost nas ne interesuju. To ostavljamo drugima. Sutra ćemo, ionako, u kafani da govorimo: „Nije ba Milić to zbog zakona rek'o, već ba skont'o da su zastave naopako postavljene, samo isfur mu reć', pa mora ovako...“

 

Z.J.K.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email