Vjerovali ili ne: Na konkursu u javnoj upravi Brčko Distrikta pojavio se samo jedan kandidat. Pogodite koji?!

   I do sada se znalo da su konkursi za upražnjena mjesta u javnoj upravi Distrikta namješteni. Oni su tretirani kao dio političkog plijena stranaka u vlasti i dijeljeni nacionalno, stranački a onda i personalno te su kandidati birani prema ličnim afinitetima stranke ili stranačkih čelnika, bez obzira na uslove konkursa i kvalitet kandidata.

    No, čitavo ovo vrijeme, bez obzira na ova saznanja o namještenosti konkursa, kod kandidata koji su se prijavljivali na konkurs se zadržala neka prigušena vjera da sve unaprijed nije gotovo i da lični kvaliteti imaju uticaja na izbor jer ipak postoje bar minimalne šanse da svako od prijavljenih može biti izabran.

   Nažalost, i ova minimalistička vjerovanja u neke civilizacijske vrijednosti su u Brčko Distriktu BiH nestala.

   Nedavno se na jednom konkursu u javnoj upravi na poziciji za diplomiranog pravnika prijavio samo jedan kandidat. Poznato je da nezaposlenih diplomiranih pravnika u Distriktu ima na desetine, ako ne i na stotine. Maske su u potpunosti skinute. Prijavio se već unaprijed izabrani kandidat. I niko drugi.

   Ovakvih primjera je sve više. Na konkurs se javljaju isključivo već unaprijed izabrani, a sve rjeđe i oni koji su zadržali vjerovanja da postoje neke šanse da se bez stranke bude izabran.

     Ova i ovakva vlast koju već godinama imamo u Distriktu porušila je sve temeljne vrijednosti civiliziranog svijeta, od poštivanja principa da su rad, znanje i poštenje osnovni kriteriji blagostanja i napretka, do poštivanja zakona i vjerovanja da su svi ljudi pred zakonom jednaki bez obzira na nacionalno, vjersko ili političko opredjeljenje.

    Distrikt proživljava stanje teške anomije. Anomično stanje je stanje gaženja svih društvenih vrijednosti i normi i vladavina hipokrizije, konformizma, voluntarizma i ispraznog ritualizma. Jedini izlaz iz takvog stanja je otići ili mu se suprotstaviti. Za sada je u opticaju isključivo prva opcija, OTIĆI I TO ŠTO DALJE.

 

 

E.U.

 

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email