IMA LI BOSNE U BRČKO DISTRIKTU BIH? DA LI JE DRŽAVA BIH SUVEREN U DISTRIKTU?

   Prva pomisao na pravnu formulaciju napisanu u Arbitražnoj odluci za Brčko, da je Brčko pod direktnim suverenitetom države Bosne i Hercegovine je da ono ne pripada entitetima i da je pod kontrolom institucija države BiH. Naime, ako polazimo od definicije da suverenitet označava pravo na neograničeno vršenje vlasti koje mora biti stvarno ili faktično onda se moramo zapitati na koji način država ostvaruje taj suverenitet u Distriktu Brčko.

Reklo bi se ne baš u mnogo čemu. Osim državnih zastava koje se vijore na institucijama lokalne vlasti Brčkog i rijetko još bilo gdje, ne vidi se prisustvo države i državnih institucija koje bi označavalo stvarno ili faktično vršenje vlasti ili barem koordinaciju u obavljanju nadležnosti i ovlaštenja koja Brčko distrikt ima. Podsjetimo se da je prije desetak godina bilo pokušaja od strane Vijeća ministara BiH da se poslovi koje obavljaju institucije Distrikta koordiniraju sa resornim državnim ministarstvima, upravo iz razloga što su i tadašnji OHR u Brčkom i neki državni organi osjetili potrebu i dužnost da dosljedno provode Arbitražnu odluku za Brčko, a posebno njegov dio koji govori o direktnom suverenitetu države u Brčkom. Nažalost, ova aktivnost je već dugo vremena zapostavljena, pa se s pravom moramo zapitati kakav je zapravo odnos Distrikta i državnih institucija?
   Istina, Distrikt ima svoju kancelariju pri Vijeću ministara ali osim mogućnosti da predstavnik ove Kancelarije prisustvuje sjednicama Vijeća ministara druge veze nema. Sve se svelo na puki formalizam bez ikakvog praktičnog uticaja. Zapravo, vršenje vlasti u punom smislu suvereniteta u ovom slučaju bi bilo da državne institucije imaju Distrikt pod kontrolom u smislu ostvarivanja njegovih nadležnosti i pravo da ograničavaju ili zabranjuju one aktivnosti za koje smatraju da nisu dobre za sam Distrikt ili nisu u njegovom interesu ili interesu države. Suprotno tome, imamo situaciju da Vlada Distrikta daje ili ne daje saglasnost na neke aktivnosti državnih institucija, brinući se više o tome šta će reči entitetski partijski naredbodavci ukoliko podrže neki akt sa državnog nivoa. Legislativa Distrikta, zakoni i drugi akti, morali bi u smislu državnog suvereniteta biti potpuno usklađeni sa državnim. Nema mjesta slobodi izbora u normativnom regulisanju nekih oblasti života drugačije od načina na koji je to regulisano u propisima na državnom nivou. Zasigurno se ne možemo sjetiti kada je zadnji put neki resorni ministar posjetio Brčko da se barem zainteresuje za resornu oblast za koju se ovlaštenja vrše u Distriktu, kao npr. poljoprivreda. Rijetke posjete nekoga iz državnih institucija više dobiju na značaju u nekoj partijskoj obavezi nego institucionalnoj  državnoj koordinaciji. Sve u svemu nezainteresiranost je obostrana. Vlasti u Distriktu nisu za to da ih bilo ko kontroliše i ograničava, a vlasti na državnom nivou bave sa sami sobom, pa im Distrikt dođe kao zadnja rupa na svirali.

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email