DA LI SU TEHNIČKIM PRIJEMOM ZATAŠKANI SVI „SUMNJIVI“ POSLOVI NA ZAOBILAZNICI?

Zaobilaznica je dobila upotrebnu dozvolu, obavijestio je javnost šef Odjeljenja za javnu bezbijednost Vlade Brčko distirkta BiH Edin Zaimović.

Tehnički prijem izvršila je, kako šef reče, renomirana firma iz Banja Luke "IGC" i to za mnogo manje novca nego što je očekivano. No, oni koji imaju malo više iskustva i znanja iz te oblasti ne bi rekli da je to firma rečenih kvaliteta.

Ta firma radila je za Vladu neka prostorno-planska dokumenta, koja nisu zadovoljila urbanističke parametre i stručne standarde, pa nisu još ni usvojena. Ista firma sa mnogo zakašnjenja radi Strategiju prostornog plana, a na prvoj prezentaciji je od strane poslanika izrečeno niz primjedbi po kojim ta firma nema sposobnosti za tu vrstu poslova. Ista firma kasni i sa izradom prostornog plana Brčkog, a od kvaliteta ima samo podršku jedne stranke na vlasti. Neka odjeljenja su toj firmi otkazala ugovore, jer nije imala sposobnosti da uradi naručene projekte.

Toliko o firmi koju Zaimović toliko reklamira. A zašto, to on zna. Šef Zaimović nije objasnio zašto je došlo do prekoračenja gradnje. Preko 4 miliona eura je plaćeno više za radove od Ugovora koji je potpisan. Bilo bi korektno da je šef objasnio koliko je uzoraka ugrađenog materijala uzeto i analizirano kako bi se utvrdilo da li su u cjelosti ugrađeni projektovani materijali i zašto nisu. Koje firme su isporučivale materijale i to lošijeg kvaliteta od projektovanog o čemu se govorka po čaršiji, a bilo je u vezi sa tim i nekih poslaničkih pitanja, pa kako se priča i nekih istraga.

Nije sporno da su građani zadovoljni što je Brčko dobilo taj veoma značajan infrastrukturni projekat, ali isto tako bi bilo pošteno da imaju cjelovite informacije zašto je došlo do prekoračenja investicije za preko 4 miliona eura. Koliko je plaćeno zato što ugovorena kreditna sredstva nisu na vrijeme utrošena, a javnosti je poznato da su članovi Vladinog "ekspertskog tima" Svjetlana Čivčić, Rifat Mujanović i Mato Lučić na TV emisiji na pitanje građana "Da li će biti u stanju da povuku kreditna sredstva na vrijeme i da li će doći do plaćanja penala?" tvrdili da se neće platiti ni jedna marka po tom osnovu. No, ipak je plaćeno oko 2,5 miliona eura po tom osnovu, što znači da je zaobilaznica koštala građane Distirkta 6,5 miliona eura više od ugovorene cijene. Pitanje kvaliteta ugrađenih materijala za koje se s pravom može pretpostaviti da su lošiji od projektovanih. Ta šteta će se tek procjenjivati!

Trebao nas je šef Zaimović informisati da li je ta "renomirana" firma utvrdila zbog čega je projektant promijenio prvobitno utvrđenu trasu koja je bila usaglašena sa prostornim planom RS-a. Ona je trebalo da bude dio budućeg auto puta Beograd – Banja Luka. Tu je rezervisana i trasa budućeg plinovoda i po tome je izvršena eksproprijacija zemljišta. Pomijeranjem trase zaobilaznice to zemljište neće biti iskorišteno za te namjene, i gubi mu se vrijednost, a morat će se izvršiti nova eksproprijacija za auto put. Time se stvaraju novi nepotrebni troškovi za građane Distirkta.

Zaimović nije obavijestio građane da li su izvođači izvršili opravku svih lokalnih puteva koje su oštetili prilikom prevoza materijala i ko je to kontrolisao i ovjerio. Bez tih podataka građani nisu cjelovito i istinito informisani. No, nije čudo da je bilo niz propusta oko ukupnog vođenja ove investicije kada su članovi ekspertnog tima Vlade, koji su vodili pregovore u Londonu, sve ljudi koji su pribavili diplome kada su postali funkcioneri Vlade Brčko distrikta, a da ne govorimo koje su to poliglote.

Isto tako, se postavlja pitanje zašto nije formiran stručni tim za tehnički prijem od stručnjaka zaposlenih u Vladi, kada je poznato da u administraciji i javnom preduzeću čiji je osnivač Distrikt radi preko stotinu inženjera raznih struka, koji su sigurno stručni i sposobni da taj posao obave kvalitetno.

Bilo bi dobro da na ova i druga pitanja vezana za realizaciju ovog projekta građani dobiju potpune odgovore. No, izgleda ovo neće biti prvi puta da se zbog nesposobnosti vlasti da povuče kreditna sredstva plaćaju milionski penali. Već je za neke kredite pristigla naplata i  to u prvoj godini, a realizacija projekta nije ni počela.

Kada narod bude informisan cjelovito kako nesposobna vlast krčmi njihov novac bez straha da će odgovarati onda će mu biti jasno da u Brčkom vlada sistemska korupcija u koju su uvezani mnogi stubovi vlasti. Građane skupo košta, a razvoja nema. Građani, takođe, očekuju da dobiju informacije dokle je stigla istraga koja je vođena u vezi krađe materijala u nalazištima u vlasništvu Distrikta, a prodavana je i ugrađivana u zaobilaznicu naočigled građana. Te firme su krale državni materijal i isti prodavale državi. Patriotski, nema šta.

Da li će vinovnici ovih kriminalnih i za građane veoma štetnih radova biti zaobiđeni od odgovornosti i sankcionisanja odgovor treba da daju nadležne institucije za istrage i procesuiranje.

 

 
J.Č.

 

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email