KO NARUŠAVA DIGNITET INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BIH???

   Ovih dana ponovo smo  svjedoci novih političkih rariteta i noviteta koje ne možete nigdje drugdje vidjeti osim u Distriktu, ovaj put u vidu inicijative predsjednika Skupštine Eseda Kadrića za pokretanjem postupka utvrđivanja povrede Kodeksa ponašanja zastupnika Admira Nukovića zbog njegovog izostajanja sa sjednica Skupštine.

    Nije nam ovdje namjera  da budemo advokati  gospodina Nukovića koji za svoje postupke treba da odgovara onima koji su ga postavili na tu funkciju, dakle građanima Distrikta. Ovdje  je interesantnije i relevantnije baviti se inicijativom predsjednika Kadrića koji je u svojoj provincijalnoj megalomaniji umislio da je Skupština njegova privatna prćija a poslanici njegovi uposlenici, te da on može kao direktor-predsjednik Skupštine disciplinirati koga hoće, kada hoće i kako hoće uz pomoć svojih pravnih i drugih poslušnika. Pri tome je kao diplomirani politolog „zaboravio“ da je u demokratijama suveren ili vrhovni gospodar narod (Vox populi, vox Dei-glas naroda je glas Svevišnjeg) i da su poslanici/zastupnici izraz volje tog suverena i da oni mogu jedino njima odgovarati za ono što su dobili kroz mandat poslanika/zastupnika.

    No, Kadrić u svojoj vladarskoj megalomaniji pokreće ovu inicijativu pozivajući se pri tome, kakvog li pravnog nasilja, na sljedeće norme:

   - da ponašanje  poslanika Nukovića ne predstavlja ponašanje na dobrobit građana i Distrikta
  - da narušava dignitet institucija i drugih zastupnika
  - da  nije u funkciji očuvanja i jačanja povjerenja građana
  - da nije opravdao svoje odsustvo

         I tako u nedogled čitav niz odredbi koje nemaju bilo kakve veze sa odsustvovanjem poslanika Nukovića. Nema ni jedne pravne odredbe koja bi dovela u vezu odsustvo poslanika Nukovića sa narušavanjem digniteta institucije i ugrožavanjem interesa građana. Dovoljno je baciti pogled na susjednu nam Srbiju gdje veliki broj stranaka bojkotuje rad parlamenta svojim nedolaskom na sjednice, a da tamo nikome nije palo na pamet da to tretira kao kršenje Kodeksa i narušavanje digniteta institucije.

    Analogno ovoj inicijativi moglo bi se postaviti pitanje da li je narušavanje digniteta institucija pasivnost pojedinih poslanika koji za četiri godine mandata nisu progovorili ni jednu riječ u Skupštini?

   Ali isto tako je pitanje  da li je narušavanje digniteta institucije  i ugrožavanje interesa građana kada se krši Statut, Poslovnik, donose zakoni mimo Statuta, Poslovnika i interesa građana, donose izmjene zakona radi discipliniranja stranačkog kadra, dijele koruptivni grantovi… E, tu bi se već naš vrli predsjednik Skupštine morao zamisliti.

     Za pokretanje postupka protiv Nukovića, očigledno, nema osnova u normama na koje se poziva Kadrić. No, da li narušava dignitet institucija i ugrožava interes građana upravo ono što Kadrić radi kao predsjednik Skupštine i bitan činilac u vlasti Distrikta. Nije li ponižavajuće za svakog, ko iole drži do svog dostojanstva, prisustvovati radu Skupštine kojoj predsjedava Kadrić?  Ova institucija  se već odavno srozala  do tog nivoa da više morala i političkog poštenja ima na buvljacima nego u samoj Skupštini. Počev od toga da Skupština nikada ne počinje kako je Poslovnikom predviđeno,  da nakon svakog početka slijede pauze jer nije dobro pripremljena, da većina inicijativa predsjednika Kadrića i SDA, prije svega oko donošenja i izmjena zakona jeste u funkciji privilegija stranačke klijentele. Skupština ne obavlja svoje osnovne funkcije predviđene Statutom i Poslovnikom da najmanje jednom godišnje kontroliše rad pojedinih odjela i gradonačelnika, te da ocjenjuje njihov rad, da štiti interese Distrikta i njenih građana. Sve te i druge elementarne statutarne odredbe Kadrić je dezavuisao, a pri tome ignoriše svaku opozicionu inicijativu lažnom frazom „najljepše se zahvaljujem“.

    Temeljno pitanje  stoga jeste da li prisustvovati ili bojkotovati takav rad Skupštine koja svojom procedurom i svojim sadržajem vrijeđa  zdrav razum, dostojanstvo same institucije i građana koje ta institucija predstavlja.

    Skrivene intencije ove Kadrićeve inicijative su sasvim druge prirode. Prije svega da pokuša javno obezvrijediti svoga dojučerašnjeg političkog babu (mentora) koji je „za sitno“ upravljao i Kadrićem i njegovom strankom. Istovremeno pokušava odagnati pažnju od onoga što je radio proteklih godina: od „prodaje“ bošnjačkog mjesta gradonačelnika, do isplate državnih dnevnica za doček osuđenih ratnih zločinaca, javnom priznanju o sopstvenoj zloupotrebi javnih ovlasti i još mnogo toga…što bi se moglo  obznaniti pred izbore.

   Time ne mislimo umanjivati eventualnu odgovornost Nukovića koja je moralne i političke prirode i o kojoj će prosuđivati građani i brčanska javnost, nego ukazati na pravi problem, na pošast koja trenutno upravlja Distriktom i kojoj se valja suprotstaviti.

  Najveći grijeh Nukovića nije onaj što mu spočitava Kadrić, nego to što ne koristi svoj i intelektualni i politički potencijal za borbu protiv ovakvih i sličnih pošasti. Izuzetan rezultat koji je napravio na posljednjim lokalnim izborima sa brčanskom multinacionalnom strankom koju je stvorio iz ničega, neupitne menadžerske sposobnosti koje je do sada najvećim dijelom koristio za lične interese, ali u više navrata pokazao i izuzetne rezultate u upravljanju javnim resursima. Dva doktorata, diploma nostrificirana u Njemačkoj, poznavanje stranih jezika i poslovne veze širom Europe, čine Nukovića potencijalno sposobnim za stvaranje ozbiljne alternative ovome što trenutno imamo.

   Pred tim mogućnostima trebao bi se Nuković pravdati i sebi i brčanskoj javnosti koja mu je u jednom trenutku dala ogromno povjerenje. Krajnje je vrijeme da pokaže da sve ovo nije isključivo u funkciji privatnih interesa i ličnog hedonizma, nego da ih je spreman istinski staviti u afirmaciju jednog boljeg Distrikta, ako se već politikom kani baviti. U protivnom…

 

 

E.Pasalić

 

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email