BRČANSKO BALANSIRANJE GRANTOVIMA:   GRANTOVI ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE PO STRANAČKO-ETNIČKOM RECIPROCITETU

   Nakon što je nedavno na jednoj od svojih sjednica Vlada Distrikta odobrila Program dodjele grantova za stambeno zbrinjavanje lica čiji su stambeni objekti ratom oštećeni, na prethodnoj sjednici održanoj protekle sedmice, Vlada je odobrila i Program utroška grantova za stambeno zbrinjavanje lica koja se žele integrirati na nivou zajednice.

Radi se o jednokratnim grantovima fizičkim licima do 25 hiljada maraka koji moraju ispunjavati propisane opšte i posebne uslove, od kojih vrijedi izdvojiti status lica i nepostojanje druge uslovne imovine na teritoriji BiH. U oba ova Programa ispada da se radi o licima koja ni nakon više od dvadeset godina od završetka rata u BiH nemaju uslovan stambeni objekt za stanovanje?! Teško da se neko može složiti sa tom konstatacijom nakon silnih donacija i grantova, a ni zdrava logika ne daje nikom za pravo da kaže da takvih još uvijek ima. I dok se u prvom slučaju radi o povratnicima u Brčko, dakle Bošnjacima i Hrvatima, u drugom slučaju, pod parolom „integrisanje u zajednicu“, radi se o Srbima koji su doselili u Brčko iz drugih dijelova BiH.

   Program kojim se dodjeljuju sredstva za stambeno zbrinjavanje lica koja se žele integrirati prvo je po svom nazivu smiješan i bespredmetan, te ga ne vrijedi ni komentirati, osim kao zgodnu parolu za raspodjelu političkog novca podobnim partijskim članovima koji imaju potrebu da dograde koji sprat ili uljepšaju fasadu. Više je nego očigledno da se u oba ova slučaja radi o zadržavanju jedne stavke u Budžetu koja je prosto zgodna za političku manipulaciju i kojom političke stranke na vlasti zapravo balansiraju grantove između sebe, ne želeći da ih se odreknu jer im donose političku moć i materijalnu korist. Naravno, pri tome su svjesni da to nema nikakvog smisla, jer niti integrisanje u jednu zajednicu može trajati dvadesetak godina, niti za isto toliko vremena neko može obnavljati ratom oštećene stambene objekte. Ali svemogućim grantom može se sve, pa je za očekivati da stavka u Budžetu namijenjena za stambeno zbrinjavanje pomenutih kategorija lica u dogledno vrijeme proslavi i svoj 30-ti rođendan.

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email