«VAPAJ» JP KOMUNALNO: DAJTE NAM PARE ILI KOLAPS  (DAJETE IH I DRUGIMA)

   Nakon što je  JP Putevi već iskazalo zahtjev za dodatna 4 miliona eura za dovršetak zaobilaznice, iz budžeta Distrikta, te u skladu sa onim što se ranije dešavalo sa fabrikom vode, projektom Arizona, deponovanim sredstvima u Bobar banci…, kada su se izdvajala ogromna dodatna sredstva iz budžeta Distrikta, tako je  i Javno preduzeće Komunalno Brčko najavilo poskupljenje struje u Distriktu te potrebu hitnog ubrizgavanja dodatnih budžetskih sredstava u ovo preduzeće kako bi mogli građanima Distrikta i dalje pružati svoje usluge.

Tako je ponovo, ovaj put sa novim direktorom, najvažnija tema u Distriktu postalo JP Komunalno, o kojem se učestalo raspravlja na vladajućoj većini.

   Najava iz JP Komunalno o povećanju cijene električne energije za krajnje potrošače, iako je DERK (Državna regulatorna komisija za električnu energiju ) nedavno odbio ovakav zahtjev kao neosnovan, samo je još jedan od pokazatelja lošeg stanja u JP Komunalno. Prethodno su smanjene plate uposlenicima, najavljeno je i ukidanje naknada za minuli rad. Špekulira se o mogućem otpuštanju značajnog  broja radnika, azil za pse je pretrpan pa se psi lutalice već duže vrijeme ne uklanjaju s gradskih ulica, vozni park je desetkovan, finansijskih sredstava konstantno nedostaje....

   Ne tako davno JP Komunalno Brčko je isticano kao primjer uspješnog poslovanja i važilo je za jednog od najpoželjnijih poslodavaca. Šta je dovelo do strmoglavog pada u poslovanju Preduzeća koje prijeti da ugrozi redovno pružanje usluga građanima, kao i egzistenciju stotina uposlenika i njihovih porodica?

   Mišljenja u vladajućoj većini su podijeljena. Dio većine zastupa tezu da su za katastrofalno stanje u Komunalnom kriva prethodna uprava i bivši direktor, te da aktuelno rukovodstvo objektivno ne može popraviti sve greške koje su ranije učinjene.

   S druge strane, njihovi oponenti smatraju da je osnovni uzrok problema nesposobnost aktualnog direktora, koji je  potpuno zanemario ekonomsku logiku i dobrobit Preduzeća. Ovakav stav se obrazlaže činjenicom da u prethodnim mandatima problemi nisu bili ni izbliza ovoliko izraženi, iako je i tada bilo propusta i nepravilnosti u radu.

   Vladajuća većina za sada nema ni približno usaglašen stav o situaciji u JP Komunalno, kao ni o mjerama koje treba poduzeti radi prevazilaženja postojećeg stanja. Po već oprobanom receptu, uz odgovarajuće političke i poslovne dilove, u Preduzeće pokušava „upumpati“ nekoliko miliona KM javnih sredstava. Ali u ovome slučaju to bi moglo dati samo kratkoročne rezultate. Nakon toga će problemi vjerovatno eskalirali u još goroj formi, a postavlja se i pitanje zakonitosti ovakvih transakcija.

   Bilo kako bilo, vrijeme koje je pred nama će pokazati da li će se JP Komunalno stabilizirati i vratiti na staze stare slave ili će doživjeti potpuni slom, te ko će biti zaslužan ili snositi odgovornost u jednom ili drugom slučaju. No, u Distriktu se pitanje odgovornosti rijetko postavlja, ako se uopće i postavlja. Jer, da se postavlja, neko bi pitao ko je odgovoran za trenutno stanje. Umjesto odgovornosti, dobijaju se pare. Pa, može im se, jer u Distriktu još uvijek ima para da se začepi gotovo svaka rupa nesposobnosti, neznanja i političkog javašluka.

   Ono što je sigurno je da je budućnost JP Komunalno neizvjesna i da će, bar za još neko vrijeme, u najvećoj mjeri ovisiti od «politike» vladajućih struktura u Distriktu.

  S.E.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email